Gezondheid

Veel Indiërs kunnen zich geen medische zorg veroorloven

Op papier heeft India voor iedere burger toegankelijke en kosteloze gezondheidszorg en  voorzorg. Hoewel het gezondheidssysteem in de laatste decennia aanzienlijk verbeterd is, is de medische zorg op tal van plaatsen nog lang niet toereikend. Vooral arme mensen zijn dan ook op extra hulp – zoals die van wortundtat – aangewezen.

Hier vindt u nadere informatie over de wortundtat-activiteiten op dit gebied, met name over