Startseite (nl)

Wij helpen jaarlijks zo´n 250.000 hulpbehoevenden op drie continenten met als centrale punten...

... Onderwijs ...

… opdat mensen kunnen ontsnappen aan armoede en ellende, bijvoorbeeld…

… Gezondheid …

… opdat mensen zichzelf en anderen kunnen helpen, bijvoorbeeld …

… Duurzaamheid ...

… opdat mensen op de lange termijn onafhankelijk worden van hulp, zoals …

… Noodhulp …

… opdat mensen in acute nood overleven, zoals …

Dat zijn wij
wortundtat is een belofte aan de armsten der armen – momenteel meer dan 250.000 in vijf landen. Wij helpen met partners die thuis zijn in de betreffende landen, met daden die de nood verzachten, met teksten uit de bijbel die mensen voor langere tijd hoop kunnen geven. wortundtat biedt hulp om zichzelf te kunnen helpen, is blij met snelle successen en heeft – waar nodig – een lange adem, helpt waar andere hulp nauwelijks aankomt. Leer ons beter kennen.

wortundtat helpt sinds 42 jaar in vijf landen op drie continenten. U kunt ook helpen! 

Hier vindt u onze ANBI Verslaglegging.