Op eigen benen

 

 

KIUMA vereffent de weg in een nieuw leven

Mpenda Said Abdala heeft een kleine eigen garage in de grote stad Songea in Tanzania. Dat hij tegenwoordig een automonteur met afgeronde opleiding heeft en op eigen voeten staat en zelfs zijn kleine familie kan onderhouden, heeft hij te danken aan KIUMA. De wortundtat-partner biedt met zijn eigen school voor ambachtslieden een, in het beboste Zuid-Tanzaniaanse gebied zeldzame kans zich beroepsmatig te scholen.

Achterstandsgebied

Mpenda Said Abdala is afkomstig uit Marumba, een klein dorpje aan de grens met Mozambique. De mensen daar hebben nauwelijks iets om van te leven. En een ‘beschaving’ zoals wij deze kennen, is daar geheel onbekend. Dat Mpenda is een strohut zonder water en stroom is opgegroeid, is daar net zo normaal als ouders zonder opleiding en een vast inkomen. Mpenda herinnert zich: ‘Wij leefden van dat, wat ons kleine stuk land ons gaf.’ Om ervoor te zorgen dat het voldoende was om van te leven, moesten hij en zijn broers iedere dag meewerken.

Leren als uitzondering

Een opleiding is voor veel mensen in het gebied waar Mpenda vandaan komt een echte luxe. Lang niet ieder kind bezoekt de basisschool, en van verder onderwijs, hoger dan de vierde klas, kunnen de meesten alleen maar dromen. Mpenda is dankbaar: Zijn ouders stuurden hem naar de plaatselijke basisschool en daarna zelfs naar een middelbare school in het 50 kilometer verderop gelegen Mbesa. Hij vond wiskunde het leukst en sloot als vlijtige jongen de zevende klas succesvol af. Van de KIUMA-middelbare school had hij toentertijd alleen maar goede dingen gehoord, maar, zo verteld Mpenda: ‘De school was nog verder weg van thuis als de oude school – meer dan 100 kilometer.’ Dat was dan ook de reden dat de jonge man met toestemming van zijn ouders pas voor zijn beroepsopleiding hier naartoe ging.

‘Een leuk beroep dat de familie kan onderhouden is in het Zuiden van Tanzania hetzelfde als zes juiste cijfers in de lotto.’KIUMA biedt opleidingskansen

Aan de KIUMA-school voor ambachtslieden te worden aangenomen ervoer Mpenda als een belangrijke gebeurtenis – en een echt geluk. De jonge man vertelt: ‘Hier kreeg ik goed eten en competente, voor ons scholieren klaar staande leraren.’ Dankzij hen heeft hij tegenwoordig een afgeronde beroepsopleiding als gecertificeerde automonteur in theorie en praktijk.

Nieuw leven – nieuwe inzichten

De opleiding zorgde voor nieuwe carrièrevooruitzichten. Mpenda weet: ‘Zonder KIUMA had ik mijn plan zelfstandig te worden nooit kunnen vervullen.’ Maar de jonge man leerde nog veel meer bij KIUMA: De warmte van de medewerkers en de mensen, die achter de inrichting staan, hebben een bijzondere indruk op hem gemaakt. Mpenda: ‘Met hun aan de dag gelegde naastenliefde hebben ze mijn interesse voor het katholieke geloof gewekt dat mij sindsdien houvast biedt.’ Zo ondersteund ziet hij zijn rol ook anders: ‘Nadat mijn ouders alles voor mij hebben gedaan ben ik trots erop, nu op eigen voeten te kunnen staan.’

Op het moment nog bescheiden, zorgt de vlijtige jonge man op een verantwoordelijke manier voor zichzelf en zijn eigen kleine familie, die inmiddels uit zijn jonge vrouw en twee zoontjes bestaat.