Bewuste beslissing

“Als je je best doet, kun je alles worden”

Clara John Soko had overal in Tanzania leraar kunnen worden. Leraren zijn schaars in het Oost-Afrikaanse land: In de basisscholen aldaar heeft een leraar gemiddeld 51 leerlingen, zoals de krant “The Citizen” meldde in augustus 2018. Het doel van de overheid is een leraar/leerling-verhouding van 1:40*. Clara John Soko ging echter niet naar een school in een van de grotere steden waar ze waarschijnlijk met open armen zou zijn ontvangen. In plaats daarvan besloot de 32-jarige na haar studie naar KIUMA te gaan – ver weg in het zuiden van het land – op een afstand van ongeveer 200 kilometer van de volgende “echte” stad Songea. In KIUMA werkt ze als docent voor de nationale taal Kisuaheli op het “Advanced Level”. Dit zijn de klassen die jonge mensen naar het diploma van het gymnasium brengen.

Het was een bewuste beslissing van de jonge vrouw om naar deze plaats te gaan. Ze nam in 2004 en 2005 deel aan een van de eerste jaargangen die de secundaire onderwijs van KIUMA bezochten. In die tijd heeft ze de school leren kennen en waarderen. Haar vader werkte toentertijd als monteur op het terrein en kon haar inschrijven op de school. Nadat ze de school aldaar succesvol had afgerond, kon ze op een andere school het diploma voor het gymnasium behalen en naar de universiteit gaan.

“Wil de doelstelling van KIUMA ondersteunen”

Over haar motivatie om na meer dan tien jaar terug te keren naar KIUMA, zegt ze: “KIUMA wil de mensen in de regio helpen een beter leven te leiden. Deze doelstelling wil ik graag steunen.” Ze hoopt dat mensen in dit deel van het land op een dag in staat zullen zijn om vergelijkbare levensomstandigheden te bereiken als in de grote steden of aan de kust.

Bovendien wil ze met haar leven een voorbeeld zijn voor de leerlingen, dat je ook in afgelegen regio’s zoals het Tunduru-district iets kunt bereiken. “Ik heb het zelf ervaren: Als je als leerling je best doet, kun je als volwassene nagenoeg alles worden en een goede baan krijgen.” Deze kansen hebben bij KIUMA ook mensen die een bescheiden achtergrond hebben. De school maakt een kwalitatief goede opleiding tegen een relatief laag schoolgeld mogelijk.

En Clara John Soko ziet nog steeds de mogelijkheid voor haarzelf en haar achtjarige zoon om veel te bereiken. De zoon zit op een internaat in Songea, hoewel ze een alleenstaande ouder is en geen financiële steun krijgt. Alleen met haar loon als leraar moet ze de opleiding van haar zoon financieren. Ook al is het niet makkelijk, kan ze de eindjes aan elkaar knopen. Ze ziet hem hoogstens één keer per maand in het weekend. In de tussentijd mist ze hem. Tegelijkertijd hoopt ze dat hij zijn best zal doen en de kans benut, die hij met een opleiding aan een goede school krijgt.

* Ter vergelijk: Op scholen in Noordrijn-Westfalen in Duitsland lag de verhouding leraar:leerling op basisscholen bij 1:17, op de MAVO bij 1:10 en op scholengemeenschappen bij 1:12,7, volgens het Ministerium für Schule und Bildung (ministerie van Onderwijs) van de duitse deelstaat (webside in de duitse taal).