Beroepswens dokter

“Op een dag kom ik terug als dokter”

Dat is Catherine Chasuka’s droom: als dokter werken in het KIUMA-hospitaal. De leerlinge is een van de weinige meisjes die in het Tunduru-district de kans krijgen om secundair onderwijs te volgen. Met haar diploma is binnenkort de weg vrij om aan een universiteit te gaan studeren.

Catherine Chasuka in de zomer 2014

Bij een feest op het terrein van KIUMA hield de 20-jarige Catherine een hartstochtelijk pleidooi om een opleiding in KIUMA als een grote kans te zien en deze te grijpen. “Kijk! Hier zijn net zo veel jongens als meisjes! Dat is op de scholen in ons land een uitzondering!” zei ze.

Aanmoediging voor medeleerlingen

Ze richtte zich zowel op leerlingen uit de boven- en onderbouw, beroepsleerlingen of aanstaande verpleegsters en verplegers – hier met name op de meisjes – en moedigde hen aan: “Doe tijdens je opleiding je uiterste best en draag er daarna toe bij dat de levensomstandigheden juist in het zuiden van Tanzania positief veranderen.”

Catherine werd in 1993 in de Rukwa-regio, op drie dagreizen ten westen van KIUMA, geboren als jongste van acht kinderen. Alle broers en zussen gingen naar de primary school van het dorp, de lokale basisschool, tot het zevende schooljaar. De klassen hadden 50 leerlingen en meer, die in het beste geval les kregen van twee leraren.

Catherine’s motivatie om iets te leren was in die tijd zeer mondjesmaat. Want ze groeide op in een omgeving die haar liet weten: “Een opleiding is voor meisjes van secundair belang, dat hoef je niet zo serieus te nemen.” Dus was het ook geen toeval dat haar vier broers allemaal een diploma van de middelbare school haalden, terwijl haar drie zussen na het afsluiten van de zevende klas werden uitgehuwelijkt

Haar ouders dankbaar

Via familieleden hoorde ze over de school in KIUMA. Haar ouders accepteerden haar wens om na de zevende klas verder naar school te mogen gaan. Dat was niet vanzelfsprekend, want zij zelf waren in hun jeugd nauwelijks naar school gegaan en houden tegenwoordig als kleine boeren het hoofd boven water. Maar ze hebben ingezien dat hun traditionele levenswijze niet meer van deze tijd is.

Traditionele gewoontes afdanken

In Catherine’s persoonlijke schoolcarrière en in de vastberadenheid waarmee ze voor onderwijs pleit, weerspiegelt zich een ontwikkeling die ook op districtniveau te zien is: in 2011 werd naar aanleiding van het 15-jarige bestaan van KIUMA door zo’n 600 politieke vertegenwoordigers van de regio een declaratie uitgevaardigd. Daarin staat onder meer: wij willen de “traditionele gewoontes afdanken, volgens welke vrouwen de mogelijkheid wordt ontzegd om deel te nemen aan een sociale en economische ontwikkeling, … opdat meisjes dezelfde kansen op een opleiding krijgen als jongens, in plaats van al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden.”

En dat is precies wat Catherine met haar schooldiploma wil waarmaken. Dan wil ze geneeskunde studeren en later terugkeren naar KIUMA. In het ziekenhuis aldaar zou ze als dokter hartelijk welkom zijn en is ze bovendien dringend nodig.