Voortgezet onderwijs

Eerste school voor voortgezet onderwijs in de wijde omtrek

In de regio rondom het KIUMA-project bestaan er zo goed als geen goed functionerende, middelbare scholen. De bestaande faciliteiten bevinden zich in een duidelijk slechtere toestand dan de doorsnee scholen in het land.Om duurzame ontwikkelingshulp te bieden, bouwde KIUMA met financiële steun van de BONITA-stichting een internaatschool voor voortgezet onderwijs. Daar leren en wonentegenwoordig op vaste basis ongeveer 800 scholieren. Begin 2010 vierde de eerste bovenbouwklas haar eindexamen. Sindsdien volgen steeds weer nieuwe klassen. Inmiddels is de school ver buiten de districtsgrenzen bekend, omdat de leerlingen er bij hun examens nationaal vergeleken goede resultaten behalen. En enkele jaren na dit succes zijn zelfs voormalige leerlingen weer teruggekeerd naar de school, om daar als leraar les te geven – bijvoorbeeld Athumani Rashid en Clara John Soko.

Als u een jonge persoon wilt helpen, is een kleine maandelijkse bijdrage als schoolgeld voor het Kiuma-voortgezet onderwijs in Tanzania reeds voldoende. Met 17 euro is het schoolgeld voor kleding, onderwijsmateriaal, kost en logies voor een maand betaald.

Als u ons bij het project wilt ondersteunen, kunt u doneren. Geef alstublieft Voortgezet onderwijs aan als mededeling.

Giftenrekeningen
Stichting Hulp

ABN AMRO BANK N.V. Waalwijk
IBAN: NL64ABNA0497325683 / BIC: ABNANL2A

Naast het engagement voor de eigen school voor voortgezet onderwijs heeft wortundtat bij de bouw van andere scholen in de dorpen van Tunduru geholpen. Dit onder het motto: daar waar de dorpen de opbouw niet langer met eigen middelen voor elkaar krijgen, helpt KIUMA ze verder.