Verpleegschool

Verplegingsnood in Zuid-Tanzania

Een hindernis op weg naar functionerende gezondheidszorg voor heel Tanzania is het chronische tekort aan gekwalificeerd medisch personeel. In het zuiden is dit tekort bijzonder nijpend: bijna geen goed opgeleide of ervaren verplegers verhuizen vrijwillig in deze achtergebleven regio van het land. Zij allen vinden goed betaald werk in het noorden van Tanzania of aan de kust.

In het Tunduru-district zelf bestonden vroeger geen opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen – er kon dus geen gebruik worden gemaakt van inheemse krachten. In 2007 vonden wortundtat en KIUMA een oplossing door zelf een school voor verpleegkunde met 120 opleidingsplaatsen op te zetten. Sindsdien worden er in driejarige opleidingen mensen met een middelbare school diploma opgeleid tot verpleegkundigen. Velen van hen blijven in het district en bezetten de vacatures in het ziekenhuis en in de regionale ziekenboegen. Al tijdens de opleiding zijn de ‘examenkandidaten’ onmisbaar voor het altijd flink bezette ziekenhuis in KIUMA.