Gemeentecentra

Scholing in de omringende dorpen

Om ook buiten het KIUMA-project opleidingsmogelijkheden te creëren bouwt wortundtat op verschillende locaties in het Tunduru-district zogenaamde Centres of Hope (centra van hoop). Zij zijn een combinatie van scholingsaanbod op ambachtelijk vlak, ontmoetingsplek voor de dorpsgemeenschap, ruimte voor peuteropvanggroepen en gemeentezaal.

Opleiders wonen direct bij het centrum

Bij de gebouwen hoort ook een woonhuis voor de door KIUMA theologisch geschoolde gemeenteleider en zijn gezin, een opgeleide leraar voor ambachtelijk werk en eventueel nog meer vak- en werklieden voor het dorp. Onder hun toezicht leren de jongeren in het centrum eenvoudige ambachtelijke vaardigheden die in de regio van pas komen: gedurende de twee jaar durende leerperiode komen ze bijvoorbeeld te weten hoe en met welk gereedschap je zonder machines hout kunt bewerken, hoe je stevige rechte muren metselt of een simpele naaimachine bedient. Na deze opleiding hebben de jongelui basisvaardigheden, die wederom aan de dorpsgemeenschap ten goede komen.

Continue veranderingen en grote acceptatie

Ze renoveren bijvoorbeeld in de dorpen voorhanden openbare gebouwen zoals scholen of ziekenboegen of ze helpen om in een ander dorp een nieuw centrum op te bouwen. Ook bij bouwwerkzaamheden op het KIUMA-terrein kunnen ze worden ingezet. Zo kon een proces in gang worden gezet dat de regio langzaam maar zeker verandert. Bovendien stuit het engagement op grote acceptatie onder de grotendeels islamitische bevolking. Deze heeft na ruim 20 jaar KIUMA haar aanvankelijke terughoudendheid tegenover de helpende buren al lang verloren. Intussen komen uit de dorpen van het district steeds weer nieuwe aanvragen voor een dergelijke ondersteuning.