Opleiding

Tansania_Bildung

Door scholing kan een hele regio veranderen

Het voor Afrikaanse verhoudingen ooit relatief goede onderwijssysteem in Tanzania werd sinds ongeveer 1985 kwalitatief beduidend minder door geldgebrek, bevolkingsgroei en verwaarlozing: tegenwoordig kunnen slechts twee op de drie Tanzanianen lezen en schrijven, in het Tunduru-district zijn het er aanzienlijk minder.

Kinderen bezoeken zelfs de basisschool alleen in uitzonderlijke gevallen. En de weinige scholen voor vervolgonderwijs buiten de districtshoofdstad Tunduru verkeren in een erbarmelijke toestand. Tevergeefs zoekt men opleidingsplaatsen voor jonge mensen die ter plaatse dringend noodzakelijke ambachtelijke of industriële beroepen willen leren. Het lerarentekort vormt eveneens een reusachtig probleem: veel plekken op scholen worden niet ingenomen, omdat in heel Tanzania – maar vooral in Tunduru – een chronisch gebrek aan leerkrachten heerst.

wortundtat heeft zich om die reden sinds de oprichting van KIUMA in 1996 ingezet, om de scholingskansen voor de inheemse bevolking te verbeteren. Men biedt de jonge mensen uit de regio opleidingsmogelijkheden aan. Zo neemt de kans toe dat zij na het afronden van hun opleiding als vakmensen in de regio blijven. Dit is weliswaar een kwestie die veel tijd kost, maar kennelijk toch – zoals waarnemingen na een kleine 20 jaar aantonen – een succesvol proces. Zo stichtte wortundtat – ten dele in samenwerking met partners – de volgende voorzieningen op het KIUMA-terrein en daarbuiten: