Watervoorziening

Water oppompen i.p.v. dragen

Water is in de dorpen in het zuiden van Tanzania zeer schaars. Vrouwen moeten vanuit hun woonplek meerdere uren naar de eerstvolgende waterplaats lopen om water voor zichzelf en hun familie te halen. Om hen het benodigde water ter plekke en niet ver van hun hutten aan te bieden installeert KIUMA al sinds enkele jaren waterpompen in verschillende dorpen. Het frisse grondwater reduceert ook het gevaar dat men door verontreinigd oppervlaktewater met diarree of andere maag-/darmziekten wordt geïnfecteerd.