… van het werk

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich langzaam

Ongeveer 80 procent van de beroepsbevolking van Tanzania werkt in de landbouw – overwegend om in de eigen behoeften te voorzien. Met een gemiddeld jaarinkomen van ongeveer 2600 Euro staat het land op nummer 188 van de wereldranglijst (van 230 landen / Europa’s Duitstalige gebied bij voorbeeld bevindt zich onder de eerste 30.). Meer dan tweederde van de bevolking (67,9 procent) leeft in armoede. Het inflatiepercentage bedroeg in 2015 zo´n 6,6 procent.

In het zuiden van het land is de algehele situatie aanzienlijk slechter. Precieze cijfers zijn niet beschikbaar. Het KIUMA-project streeft ernaar om in zijn verzorgingsgebied op de lange termijn bij te dragen aan een verandering van de situatie: als de mensen uit de regio opgeleid en ertoe bewogen worden om te blijven, bestaat de kans dat de levensstandaard over het geheel genomen verbetert.