Gezondheid

Tansania_BGesundheit

Medisch aanbod wordt bereikbaar

Gezondheidsstatistieken in Tanzania bevatten afschrikwekkende cijfers: van duizend pasgeboren kinderen sterven er meer dan 42 binnen het eerste jaar (Midden-Europa: ongeveer 4)* – en in Tunduru is dit aantal nog aanzienlijk hoger. De gemiddelde levensverwachting bedraagt bijnar 62 jaar (Midden-Europa: ongveer 80 jaar). Meer dan 5 procent van de bevolking is besmet met HIV (bijna 1,5 miljoen op een totale bevolking van meer dan 50 miljoen / In Duitsland bij voorbeeld ligt dit cijfer bij 0,15 procent.). Malaria, hepatitis, tuberculose en diarree als gevolg van bacteriën behoren tot de meest voorkomende ziekten en kunnen in de schaarse medische instellingen in de dorpen meestal ontoereikend worden behandeld.

Dit is het ene probleem. Het andere is de afstand tot de dichtstbijzijnde arts: in de regio is nauwelijks medisch geschoold personeel aanwezig en het eerstvolgende ziekenhuis ligt op 70 kilometer van KIUMA 70 – zonder auto dus niet bereikbaar. En in deze verlaten omgeving beschikt vrijwel niemand over een auto.

wortundtat helpt hier langs verschillende wegen: in het ziekenhuis kunnen gecompliceerde ziekten worden behandeld, terwijl de leerlingen van de verpleegschool meehelpen in de verpleegstations van de dorpen.

 

* Bron voor alle cijfers in deze paragraaf: CIA World Factbook / UNAIDS (stand 2016)