Tanzania

wortundtat-hulp in Zuid-Oost-Afrika

Tanzania behoort tot de armste landen ter wereld: Het land neemt op de zogenoemde Human Development Index (HDI)* van de Verenigde Naties de 151e plaats van in totaal 188 landen in (Duitsland: plaats 4). Het zuiden van het land zou op deze index afzonderlijk beschouwd een aanzienlijk lagere plaats innemen.

In de dorpen van het Tunduru-District leven de mensen onder de meest primitieve omstandigheden in leemhutten: Een gezamenlijke water- of energievoorziening is niet aanwezig. Verharde wegen, middelbare scholen, vervolgopleidingen of uitzicht op een arbeidsplaats in middenstand of industrie? Je zult dat bijna nergens vinden. Landbouw is de bestaansgrond voor iedereen.

Sinds 1996 ondersteunt wortundtat in een streek, waarin zo´n 100.000 mensen wonen, het KIUMA-project. Met de groei van KIUMA is ook het inwoneraantal de afgelopen jaren flink toegenomen.

Kerk van Christus´ liefde

KIUMA staat voor Kanisa la Upendo wa Kristo Masihi (Nederlands: kerk van Christus´ liefde). Het werk van de ontwikkelingshelpers ter plaatse reikt van ondersteuning op korte termijn tot aan duurzame ontwikkeling en verandering van de gehele regio. Afzonderlijk beschouwd onderhoudt KIUMA voorzieningen voor gezondheid, onderwijs en communale infrastructuur.

Sinds dr. Matomora Matomora, het KIUMA-hoofd, met de opbouw van het project is begonnen, is er in het Tunduru-district veel veranderd: naast een goed functionerend scholingsaanbod en een modern ingericht ziekenhuis werden andere voorzieningen getroffen, die het leven van de inheemsen positief veranderden. Bovendien zagen de bewoners van de regio – voornamelijk moslims – dat de ontwikkelingswerkers met een christelijke achtergrond geen bedreiging voor ze vormen, maar zich juist inzetten voor een nauwe samenwerking, wederzijdse acceptatie en duurzame ontwikkeling. „Jullie hebben een kerk gebouwd. Nu weten wij dat jullie echt willen blijven“, zeiden hooggeplaatste stamvertegenwoordigers tegen de helpers van wortundtat.

 

* Source: Human Development Reports 2017 of the United Nations (in 2015) De HDI betrekt naast het bruto binnenlands product per inwoner van een land ook de levensverwachting en de opleidingsgraad van de bevolking. Dit wordt door de Verenigde Naties onderzocht.