Kleuterscholen

kindergarten_teaser

Jongere Kinderen uit armere gezinnen krijgen toegang tot kleuterscholen

wortundtat biedt opvang voor verwaarloosde kinderen in de leerplichtige leeftijd. Er zijn momenteel geen aanbiedingen voor kinderen jonger dan zeven jaar. Maar in nauwe samenwerking – bijvoorbeeld met de stad Ceadir Lunga – wortundtat zorgt voor dat kinderen uit bijzonder arme gezinnen ook de kleuterschool kunnen gaan bezoeken. In ruil voor het feit dat wortundtat de gemeente helpt bij het renoveren van enkele instellingen stelt het gemeentebestuur enkele van zijn kleuterscholen ook open voor kinderen uit gezinnen die de kosten niet kunnen betalen. Deze zorg is om verschillende redenen belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen: ze krijgen regelmatig en genoeg te eten. Ze hebben de mogelijkheid om onder toezicht sociaal gedrag binnen een groep te leren. Er zijn daar mensen aanwezig die tijd en kracht voor hen hebben. En de vaak zeer sterk belaste ouders of grootouders hebben een tijdje hun handen vrij voor andere zaken.

Hulp bij de opbouw van een kleuterschool in afgelegen stadswijk

Een kleuterschool ver buiten het stadscentrum werd met steun van wortundtat ingericht (foto boven), omdat in die wijk tot die tijd geen opvang voor kleine kinderen aanwezig was. Voor de grootouders, die in veel gevallen op hun kleinkinderen oppassen, zou de weg naar de voorhanden inrichtingen te ver zijn geweest. De ouders van veel kinderen in deze groepen zijn in het buitenland om daar te werken. De kinderen hebben thuis meestal geen vriendjes of speelmogelijkheden. De grootouders zijn vaak overbelast en velen van hen kunnen nauwelijks voor zichzelf zorgen. Daarmee is de kleuterschool voor alle betrokkenen een grote hulp.