Huisbezoeken

Moldau_teaser_hausbesuche

Ambulante thuiszorg bezoekt zieken en hulpbehoevenden

De afgelopen jaren zijn de familiestructuren in Moldavië sterk veranderd: jonge volwassenen die kunnen werken, hebben het land in groten getale verlaten. Oude en zieke mensen zijn duidelijk meer op zichzelf aangewezen dan nog vóór de millenniumwisseling, toen een ambulante thuiszorg nauwelijks nodig was. Nu is de situatie duidelijk veranderd. Gloria-medewerkers kwamen er bij een huis-aan-huis-onderzoek achter dat in veel huizen mensen wonen die dringend medische of verpleegkundige hulp nodig hadden, maar die tot dan toe niemand hadden tot wie ze zich konden richten.

Dus werd er een ambulante thuiszorg ingericht. Meerdere verpleegsters bezoeken nu verschillende patiënten en leveren hen de noodzakelijke zorg. De ene keer hoeft alleen maar de bloeddruk te worden gemeten, vergezeld van een kort praatje. De andere keer heeft iemand intensieve hulp nodig bij de lichamelijke verzorging of moet met medicamenten en spuiten worden verzorgd. En waar de verpleegsters er niet uit komen, halen ze er een specialist uit het medische centrum bij.