Gezondheid

gesundheit_gross

Artsen en verplegers voor de hulpbehoevenden uit Ceadir Lunga en omgeving

Het medisch-diaconale centrum Gloria biedt mensen zonder geld uit de stad Ceadir Lunga de mogelijkheid zich gratis te laten onderzoeken en behandelen. Verschillende artsen zijn in de goed uitgeruste praktijk onvermoeibaar aan het werk. De apparatuur die zij gebruiken, werd voor een groot deel goedkoop tweedehands gekocht, onder andere een ECG, aan apparaat voor darmspiegeling en verschillende apparaten voor echo’s. Een cardiologe, een interniste, een gezinsarts en een expert voor echo-onderzoek stellen hun kennis en hun arbeidskracht ter beschikking om de patiënten te behandelen. Ook de lokale tandarts werkt een paar uur mee. De inrichting voor zijn praktijk is door een donatie tot stand gekomen.

De volgende medische activiteiten kan wortundtat aanbieden:

Intussen is het tot meerdere mensen in het kleine land doorgedrongen dat het medische centrum Gloria goed werk verricht en met veel inzet een heleboel mensen helpt. Dat leidt ertoe dat af en toe mensen van buiten de stad voor een behandeling komen. Waar hulp zinvol en mogelijk blijkt, worden ook deze patiënten geholpen.