Moldavië

start_moldau

wortundtat in het armenhuis van Europa

De Republiek Moldavië in het zuidoosten van Europa – gelegen tussen Roemenië en de Oekraïne – wordt ook wel het armenhuis van het continent genoemd. Ter vergelijking: de circa 2,9 miljoen inwoners van het land behaalden in 2016 een bruto nationaal product (BNP) van zo’n 5,15 miljard euro (Duitse ministerie van buitenlandse zaken). De inwoners van Berlijn – een vergelijkbare 3,6 miljoen personen – produceerden in dezelfde periode circa 130 miljard euro (conjunctuurgegevens Berlijn). Het BBP per hoofd van de bevolking in Moldavië bedroeg in 2016 dus 1.800 euro, terwijl Berlijn, met een ongeveer vergelijkbare bevolking, 20 keer genereerde – namelijk 36.000 euro. Moldavië valt nog verder achter in directe vergelijking met het hele land Duitsland. In 2016 genereerden de Duitsers meer dan 42.000 euro per hoofd van de bevolking en dus meer dan 23 keer zoveel als de Moldaviërs (Duitse CBS).

De zogenaamde Human Development Index (HDI*) geeft informatie die meer zegt over de levensomstandigheden in een land dan alleen een blik op het BNP. Volgens berekeningen van de Verenigde Naties komt de Republiek Moldavië op deze index op plaats 107 van 188 landen. Het eerstvolgende Europese land op deze lijst is Macedonië op plaats 82. Duitsland komt op plaats 4 (stand: 2016). Hier vindt u impressies van het leven en werken en van de mensen in de Republiek Moldavië. Carsten Wilms, de Permanente Vertegenwoordiger van de Duitse ambassade in de Republiek Moldavië, schetste in augustus 2012 in een interview met wortundtat zijn kijk op het land.

Engagement in het autonome gebied Gagaoezië

In het zuiden van de Republiek Moldavië ligt het autonome gebied Gagaoezië met circa 155.000 inwoners. Het is onderverdeeld in één grote regio en verschillende enclaves, die gedeeltelijk onafhankelijk zijn van de Republiek Moldavië. Een van de drie steden in Gagaoezië is Ceadir Lunga met circa 20.000 inwoners. Volgens officieuze schattingen heeft in de door landbouw bepaalde regio ongeveer 40-45 procent van de bevolking geen werk. Het waterleidingsysteem levert alleen water voor industrieel of agrarisch gebruik. Drinkwater komt uit aparte bronnen. Stroom en aardgas staan onregelmatig ter beschikking. In deze stad zijn Tamara en Vitaly Paunov er samen met hun christelijke gemeenschap al jaren geleden mee begonnen om hulp te bieden aan de allerarmsten, zo goed als ze met de weinige voorhanden middelen konden. Voor de helpers is hun geloof drijfveer en bron van kracht – waar ze op openheid onder de hulpbehoevenden stuiten, vertellen zij over hun geloof.

In 2006 kwam het contact met wortundtat tot stand en samen kon de liefdadige organisatie Gloria worden opgericht. In een voormalig bankgebouw richtte Gloria een medisch-diaconaal centrum in. Sinds 2007 wordt van daaruit de hulp voor de mensen in de regio georganiseerd. Heinrich Deichmann, voorzitter van de raad van beheer van DEICHMANN SE en zoon van wortundtat-oprichter dr. Heinz-Horst Deichmann, schenkt speciale aandacht aan dit project. Het echtpaar Marion en dr. Gert Maichel begeleiden de werkzaamheden in de stad intensief als projectcoördinatoren.

Concreet helpt wortundtat in Moldavië op het terrein van

 

* De HDI houdt naast het BBP per inwoner van een land vooral rekening met de levensverwachting en het opleidingsniveau van de bevolking. De HDI wordt berekend door de Verenigde Naties.