Nr. 41

Success_8_manthi

Een van de besten van het land

De Indiër Manthi Ramesh Subrahmanyana Naidu vierde in mei zijn zeventiende verjaardag. Op die leeftijd heb je uiteraard je ogen vooral gericht op het heden en misschien een beetje op de toekomst. In elk geval kijk je niet onnodig terug op wat achter je ligt. En al helemaal niet wanneer je, zoals Manthi Naidu, zojuist een toezegging voor een studieplek aan het Indian Institute of Technology hebt gekregen. Het instituut met 16 vestigingen op het subcontinent is een van de meest gerenommeerde onderzoeksinstituten van het land en geniet internationaal een hoog aanzien. Voor de toezegging had Naidu in april deelgenomen aan een toelatingsexamen – samen met zo’n 500.000 andere jongelui die eveneens een van de circa 10.000 fel begeerde studieplekken aan het IIT wilden krijgen. In deze als zeer hard geldende selectieprocedure bereikte Manthi Naidu plaats 122 in het totale klassement en plaats 41 in het klassement voor leden van achtergestelde kasten – echt veel beter had hij het dus niet kunnen doen.

Ondanks dit geweldige succes, ondanks de positieve perspectieven die Manthi Naidu vanwege het formidabele resultaat zou mogen hebben, en ondanks zijn jeugdige leeftijd vergat Manthi Naidu zijn verleden niet: zijn vader is een chauffeur. Zijn moeder bezocht school slechts tot het eind van de tweede klas en is thans huisvrouw. Zijn ouders verdienden niet genoeg om voor hun zoon een uitgebreide opleiding te financieren. Temeer daar nogal wat geld verdween in de medische behandeling van hun kind, dat vanaf zijn geboorte aan beide handen geen vingers en aan één voet geen tenen had. Daarmee was na de vijfde klas zijn verdere schoolbezoek vrij onzeker. AMG, onze Indiase partnerorganisatie, nam hem echter op en na de tiende klas had hij voor zijn eindexamen schitterende cijfers. Met deze voorwaarden op zak behaalde Manthi  Naidu vervolgens het fraaie resultaat bij het toelatingsexamen van het Indian Institute of Technology. Voor de tijd van zijn studie wordt hij verder ondersteund door het AMG.

Dit en vergelijkbare succesverhalen zijn niet in de laatste plaats mogelijk dankzij de ondersteuning van talrijke vrienden en sponsoren in Europa.