Hulp voor weduwen

Voor Indiase vrouwen uit de armste bevolkingslagen is een rustige, zorgenvrije oude dag onbereikbaar, wanneer hun partner is overleden. Als hun kinderen of familieleden niet voor hen kunnen of willen zorgen, belanden ze op straat en moeten ze bedelen. De “seniorenhuizen” van wortundtat bewaren veel vrouwen voor dit lot. Veel andere mensen kan wortundtat helpen met een warme maaltijd per dag en daarmee de familie een last van de schouders nemen.