Hulp voor kinderen

 

School in plaats van werk voor de kalkovenkinderen

Bij de kalkovens van Piduguralla was kinderarbeid lange tijd aan de orde van de dag: Met eenvoudige hamers sloegen kinderen en jongeren kalkstenen stuk en droegen deze in manden naar de kalkovens. Ook op de 20 tot 30 meter hoge ovens stonden ze en verdeelden kolen en kalksteen – niet gezekerd en zonder beschermende werkkleding.

Een paar jaar geleden kreeg wortundtat lucht van de situatie. Na een bouwfase met verschillende provisorische onderkomens volgde in 2015 de inwijding van een schoolcomplex met kleuterschool, kinderdagverblijf en basisschool. Inmiddels gaan daar 500 jongens en meisjes naar toe. Door deze jonge mensen nieuwe perspectieven te bieden zijn werkende kinderen tegenwoordig gelukkig een uitzondering geworden.

 

Steengroeve kinderen

Naar school in plaats van de steengroeve

Heel lang waren de schokkende levensomstandigheden in de steengroeven van Yeleswaram in de Zuid-Indiase deelstaat Andhra Pradesh een alledaags beeld: zelfs heel kleine kinderen sloegen stenen stuk – jaar in, jaar uit. Daarmee droegen ze bij aan het levensonderhoud omdat hun ouders als steengroevenarbeiders mensonwaardig werden uitgebuit.

Met heel veel persoonlijke giften en de steun van wortundtat kon een school worden gebouwd voor deze zogenaamde ‘steengroevenkinderen’. Daar krijgen ze nu onderwijs, zodat ze later ooit zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Met een maandelijkse bijdrage van maar 24 euro (vroeger 18) helpt u één kind om naar school te kunnen gaan. We laten u graag weten hoe u kunt helpen met een peetschap voor een klas.

 

Nieuw tehuis voor daklozen

‘Street children’ en ‘railway children’ noemt men kinderen en jongeren in India die op straat, in treinen en op stations leven. Ze zijn van huis weggelopen omdat ze het daar niet meer hebben uithielden. Of hun ouders respectievelijk stiefouders hebben hen gewoon buiten de deur gezet. Hun leven wordt vaak bepaald door alcoholisme, drugs of geweld. Sommigen zijn vele honderden kilometers van hun geboortestreek verwijderd.

Op twee plekken heeft wortundtat inrichtingen voor deze thuislozen opgezet. Daar krijgen ze een nieuw thuis en leren hun leven weer een vaste structuur te geven. Sommigen van hen komen zelfs zo ver dat ze weer naar een school kunnen.

 

Melkuitreiking aan kleine kinderen

Sloppenwijken behoren in veel Indiase steden tot het ‘normale’ verschijningsbeeld. Veel van de bewoners zijn ondervoed en hun gezondheidstoestand is slecht. Vaak zijn de vrouwen niet in staat om hun pasgeborenen te voeden. Deze zuigelingen lijden vaak aan ondervoedingsverschijnselen. Met de hulp van wortundtat krijgen honderden baby’s en peuters een kwart liter melk per dag en krijgen dus de nodige voedingsstoffen voor hun groei en hun immuunsysteem. U kunt het Melkuitreiking ondersteunen. Al voor 2,50 Euro per maand is genoeg dat een kind onder de twee jaar gezond kan groeien.