Hulp voor familieleden

Families in acute nood

Sociale systemen zoals in Centraal-Europa zijn nagenoeg onbekend in India. Als een familie de kostwinner verliest, blijven ze met lege handen achter. Eten, wonen en opleiding zijn niet meer betaalbaar. De consequenties zijn honger, dakloosheid en uitgestoten worden.

wortundtat zet zich in voor mensen, die in nood zijn geraakt. Zo gebeurt het steeds weer, dat boeren een einde aan hun leven maken omdat ze, bijvoorbeeld door een onweer, hun oogst en zodoende het uitzicht op inkomsten, hebben verloren. En de weduwe met haar kinderen blijft met schulden en overbelasting achter. Eenzelfde lot delen de families van gevangenen maar ook van AIDS- en andere weeskinderen.

De hulpverleners registreren de hulpbehoevenden en bieden ze vervolgens regelmatig levensmiddelen, kleding maar ook financiële hulp voor school en opleiding aan. wortundtat ondersteunt de betrokkenen zo lang, totdat ze hun eigen weg kunnen gaan, (weer) op eigen benen staan en voor zichzelf kunnen zorgen.