Scholen

Voor meer dan 22.000 kinderen vormen de school en beroepsopleiding het startschot voor een nieuw leven.

Miljoenen Indiase kinderen kunnen niet lezen of schrijven. Vaak zijns hun ouders zich niet bewust van de waarde van een opleiding, omdat zij die zelf nooit hebben gekregen. Vaak sturen ze hun kinderen ook niet naar school omdat ze te arm zijn: veel scholen vragen schoolgeld en daar komen dan nog de kosten voor kleding, boeken en schriften bij.

wortundtat heeft voor deze kinderen van de allerarmste gezinnen scholen en internaaten gebouwd met alle benodigde inrichtingen. Binnen het kader van het Indiase schoolsysteem (kleuterschool tot Degree College) leren daar over 22.000 leerlingen. Zij worden voorzien van schoolmateriaal en kleding, krijgen een onderkomen, worden gevoed en zo nodig ook medisch verzorgd.

Alle scholen hebben een bijzonderheid. Zo bouwde wortundtat bijvoorbeeld in Piduguralla een school en een dagopvang voor kinderen van wie de ouders in de kalkoven werken. De 500 scholieren tussen vijf en tien jaar zijn de eerste in hun familie die de vicieuze cirkel van armoede en slecht betaald, gevaarlijk werk kunnen verlaten. Meer informatie over de in de lente van 2015 klaargekomen nieuwe ‘school bij de kalkoven’ vindt u hier.

Kinderen leren ook met computers

In het vervolgonderwijs kunnen de kinderen ook door middel van computers leren. Allereerst wordt hen de omgang met het apparaat bijgebracht, en in de hogere klassen wordt de computer ook voor het onderwijs gebruikt, bijvoorbeeld om Engels te leren of om dingen op internet op te zoeken.

In een land waar veel mensen nog niet eens toegang hebben tot stromend water of stroom, lijkt dat nogal vreemd. In het kader van een goede opleiding vinden wij de inzet echter zinvol en noodzakelijk. Omdat wij een bijzonder efficiënte technologie inzetten (n-Computing) behalen we bovendien met geringe technische middelen een maximaal leersucces. Bij n-Computing benutten meerdere scholieren tegelijkertijd de rekenkracht van een computer.