Waterverzorging

Hulp bij de opbouw van een betere infrastructuur

Andhra Pradesh heeft veel grote rivieren die het land met water verzorgen. Desondanks heeft lang niet iedereen permanent toegang tot schoon drinkwater. Lange perioden van droogte, de toenemende waterbehoefte van de Indiase industrie en het daardoor dalende grondwaterniveau dragen ertoe bij dat juist de armere delen van de bevolking lijden onder een gebrek aan water. 

Ook een centrale watervoorziening, zuiveringsinstallaties of het scheiden van afvalwater en water voor industrie en landbouw zijn juist op het platteland onbekend. Daarbij komt dat in India minder dan de helft van de bevolking beschikt over een geregeld rioleringssysteem. Het benodigde water putten veel mensen uit open water of bronnen. De gevolgen zijn vaak ernstige buikloopziektes die vooral veel kinderen het leven kosten. 

 

Het water komt daarheen waar het nodig is 

wortundtat boort daarom met zijn partner AMG bronnen direct op plekken waar het water nodig is: in afgelegen dorpen of nederzettingen die hun drinkwater voornamelijk uit vijvers of beken halen. Sinds enige tijd wordt de organisatie daarbij ondersteund door een vereniging van geëngageerde jonge mensen: het project hilfreich (hulpvaardig) motiveert leerlingen in Duitsland om statiegeldflessen te doneren en met de opbrengst bronnen te financieren. Een idee dat met weinig moeite op elke geïnteresseerde school gerealiseerd kan worden. 

Op sommige plaatsen bouwde AMG in het verleden samen met de lokale autoriteiten drinkwaterreservoirs. Zo kunnen gebieden met weinig grondwater ook langere droogteperioden goed het hoofd bieden.