… van volwassenen

Starre grenzen regelen de Indiase maatschappij en sluiten mensen uit

Het hindoeïstische kastensysteem bepaalt vandaag de dag nog grotendeels de structuur van de Indiase maatschappij. Juist in rurale gebieden lukt het maar traag, het duizenden jaren oude systeem te doorbreken, dat gebaseerd is op een indeling van mensen in ‘rein’ en ‘onrein’ en dat een sterk hiërarchisch geordende maatschappij tot gevolg heeft. In een kaste word je geboren en je hebt nauwelijks kansen om deze tijdens je leven te verlaten. De beperkingen die gepaard gaan met het lidmaatschap van een bepaalde kaste, worden door de meeste plattelandbewoners als een feit geaccepteerd. Alleen in de steden beginnen de grenzen beetje bij beetje te vervagen.

Ofschoon het Indiase recht discriminatie op basis van kaste in het publieke domein verbiedt, ziet het er in de realiteit zo uit dat werk dat als onrein geldt, meestal wordt uitgevoerd door mensen uit ‘onreine’ kasten. Ook de echtgenoten worden in de regel enkel in de eigen kaste gezocht.

Bijzonder benadeeld worden die mensen die buiten het kastensysteem vallen: dalits – die vroeger onaanraakbaren werden genoemd – en andere, meestal tot de oorspronkelijke bewoners van het subcontinent behorende volksstammen. Voor hen heeft de Indiase regering vaste quota aan opleidings- en werkplekken bij openbare instanties gereserveerd.

Meer informatie over het Indiase kastensysteem heeft de Bundeszentrale für politische Bildung (in het Duits).