… van het werk

Economische macht zonder uitstraling

Experts verwachten dat India uiterlijk medio 21ste eeuw met zijn bruto nationaal product na China en de VS wereldwijd de derde economische macht zal vormen. Maar deze cijfers bedriegen: ondanks de razendsnelle ontwikkeling in de afgelopen jaren blijven de meeste bewoners van het land straatarm en het land neemt een plaats in het onderste derde deel in op de zogenaamde Human Development Index* (in het engels) van de Verenigde Naties.

Ofschoon de helft van de werkende bevolking actief is in de landbouw, leven veel van deze kleine boeren aan de rand van of onder het bestaansminimum. Slechts een paar werknemers heeft een echt werkcontract, dat hen een verzekering biedt bij ziekte of arbeidsongevallen. En wat de beroepskwalificaties betreft, is het ook bar en boos: Slechts een fractie van de mensen kan een opleiding volgen, omdat er nauwelijks een stageplaats is, omdat de eerdere kennis van de school niet genoeg is – of omdat de ouders de kosten van de opleiding niet kunnen betalen.

* De HDI houdt behalve met het bruto nationaal product per inwoner van een land ook rekening met de levensverwachting en het opleidingsniveau van de bevolking. Hij wordt door de Verenigde Naties berekend.