Tuberculose

Tbc- en aidsslachtoffers krijgen hulp

In Chilakaluripet heeft wortundtat een speciale kliniek voor tuberculosepatiënten gebouwd en samen met regeringinstanties en de wereldgezondheidsorganisatie WHO een programma ontwikkeld voor de bestrijding van tuberculose. De behandelingen leveren buitengewoon goede resultaten op omdat wortundtat-medewerkers erop toezien dat de medicijnen ook worden ingenomen. De patiënten ontvangen bovendien levensmiddelen en vitamines, om het genezingsproces te ondersteunen. Bovendien kan zo worden voorkomen, dat de patiënten de genezing in gevaar brengen door na het verdwijnen van de symptomen te snel op te houden met het innemen van medicijnen en weer gaan werken. In 2019 d deelstaatregering voorzag het ziekenhuis van de nieuwste technologie voor Tbc-screening. De goede behandelingsresultaten speelden ook een belangrijke rol in deze beslissing.

Algemene informatie over  tuberculose vindt u in het wortundtat-tijdschrift 4/15 (duits versie).

Prof. em. Nikolaus Konietzko heeft in de lente van 2012 een evaluatie over de strijd tegen tuberculose in India gemaakt.  De lezing biedt een goed overzicht over de moeite die het land doet in deze strijd, over de successen en de problemen.

Vaak gaat deze ziekte gepaard met aids. Bijna één op de vijf tbc-patiënten blijkt hiv-positief te zijn.