Lepra

Hulp voor leprapatiënten

In India is de lepra bijna uitgeroeid, maar de mensen die door deze ziekte werden getroffen en aan de gevolgen daarvan lijden, worden nog steeds behandeld als paria’s. Van de staat krijgen ze maandelijkse ondersteuning. Dit bedrag is echter te laag om daarmee enigszins zorgenvrij te kunnen leven.

Al ongeveer 40 jaar zorgt wortundtat voor deze mensen: de organisatie heeft dorpen gebouwd waar de leprapatiënten verzorgd worden en met hun gezinnen kunnen leven. Ook buiten de dorpen zorgt wortundtat voor de leprozen: op het platteland en in kleinere dorpen krijgen de getroffenen regelmatig levensmiddelen, kleding en andere dingen voor het dagelijkse leven. En wie bijzondere behoeften heeft, krijgt daarbovenop orthopedische schoenen, visuele of loophulpmiddelen en in enkele gevallen ook speciaal gemaakte driewielers om zich gemakkelijker voort te bewegen.

Al deze projecten, die in 1977 aanzet vormden tot de oprichting van de liefdadigheidsorganisatie, kunnen langzamerhand één voor één worden afgesloten. Ondertussen worden nieuwe lepra-infecties namelijk al in een vroeg stadium ontdekt, zodat ernstige schade aan het lichaam kan worden voorkomen. Daardoor worden de getroffenen ook niet meer zoals vroeger buitengesloten en kunnen zij grotendeels een normaal leven leiden.