Aids

Tbc- en AIDS-slachtoffers krijgen hulp

Met calorie- en vitaminerijke extra voeding voor hiv-geïnfecteerden kan de uitbraak van aids worden vertraagd. Zo'n gevallen krijgen deze hulp van wortundtat in het kader van een anti-aids-programma van de regering.

Met calorie- en vitaminerijke extra voeding voor hiv-geïnfecteerden kan de uitbraak van aids worden vertraagd. Zo’n gevallen krijgen deze hulp van wortundtat in het kader van een anti-aids-programma van de regering.

In de afgelopen jaren India heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de HIV-epidemie. Niettemin zijn veel besmette mensen afhankelijk van hulp. Het district Guntur, waar wortundtat en AMG India opereren, wordt beschouwd als een regio met een bijzonder hoge ziektecijfers.

wortundtat steunt een anti-aids programma van de Indiase regering dat voorziet in de maandelijkse uitreiking van rijst, linzen en vitaminen aan de patiënten. De calorieën- en vitaminerijke voedingssupplementen – die zij anders niet zouden kunnen betalen – helpen om het uitbreken van aids te vertragen.

Wanneer de ziekte al is uitgebroken, wordt zij met deze voedingssupplementen iets draaglijker. Verder steunt wortundtat in het district Guntur  kinderen van aidsslachtoffers met materiële hulp.

AIDS gaat vaak gepaard met tuberculose. Door het door AIDS verzwakte immuunsysteem kan deze bacteriële infectie zich heel eenvoudig innestelen in het lichaam. Dergelijke patiënten worden bijzonder intensief begeleid.