Leren & Duurzaamheid

Onderwijsaanbod voor een duurzame ontwikkeling van jonge mensen

Een opleiding is in het bijzonder voor jonge mensen de sleutel voor een zelfstandige vormgeving van het eigen leven. Dat geldt ook in Griekenland, waar de werkeloosheid onder jongeren enorm hoog is en vele jonge volwassenen afhankelijk blijven van hun ouders. Om ervoor te zorgen dat mensen, die niet geïntegreerd zijn in de samenleving, überhaupt een uitzicht op deelname aan het sociale leven hebben, zijn opleidingen noodzakelijk voor hen, maar staan nauwelijks ter beschikking.

Hellenic Ministries biedt gevluchte kinderen en kinderen uit een Roma-wijk aan de rand van Athene een basisonderwijs aan: Schrijven, lezen, rekenen – voor de vluchtelingen bovendien ook nog een beetje Engels en Grieks, zodat ze überhaupt een kans hebben, hun weg te vinden in het vreemde land. Tot nu toe is het onderwijsaanbod voor gevluchte kinderen in Griekenland nog niet voldoende.

En de helpers willen de Roma-kinderen fit genoeg maken om aan het normale onderwijs deel te kunnen nemen. Velen van hen gaan niet naar school omdat ze bang zijn uitgesloten te worden of dit reeds hebben beleefd. Tegelijkertijd zijn veel Roma-kinderen niet in staat, geconcentreerd deel te nemen aan “normaal” onderwijs en op een passende wijze te reageren op de instructies van de leraren. De opvoedings- en school voorbereidende cursus van Hellenic Ministries zorgt er daarom voor dat kinderen fit zijn voor een latere start in het reguliere onderwijs.