Griekenland

Land in een crisissituatie: Hulp voor daklozen, vluchtelingen en uitgesloten mensen

Eurocrisis, te grote schuldenberg, hoge werkeloosheid – Griekenland wordt sinds vele jaren uitgedaagd door enorme opgaven. Om eens een paar problemen te noemen, die direct invloed hebben op de bevolking: Duidelijk meer dan 20 procent van de mensen op de arbeidsmarkt in Griekenland hebben geen baan (4/2017). En van honderd jongeren hebben meer dan 45 geen baan. Ter vergelijk: In Duitsland hebben vier van honderd geen werk en bedraagt de werkeloosheid onder jongeren minder dan 5%. Bovendien: Voor veel Grieken is de hoogte van de sociale uitkering niet hoog genoeg om een zorgenarm leven te kunnen leiden. Zo laten ze, ondanks vrieskou, de verwarming in de winter vaak uit, gebruiken ze niet alle kamers van hun woning, hebben soms niet eens stroom en besparen op het eten. Voor diegenen, die ondanks dergelijke spaarmethodes nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, is de hulp van de wortundtat-partner Hellenic Ministries (HM) bedoeld.

Sinds het begin van de jaren ‘80 biedt HM ondersteuning aan voor mensen in Athene, die verder nergens op hulp hoeven te rekenen. Stonden in eerste instantie vooral daklozen, arme Grieken en niet geïntegreerde Oost-Europeanen centraal bij hun werkzaamheden, heeft het spectrum van de hulpzoekende zich in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Inmiddels ontvangen ook vluchtelingen, die op weg naar Midden-Europa in Athene stranden, hulp. En in een voorstad van Athene zorgt sinds 2015 een HM-team voor een wijk, waar hoofdzakelijk Roma wonen.

Relatiewerk als basis voor iedere hulp

Het aanbod van onze partner is erop gebaseerd, dat iedere hulpbehoevende persoon de kans moet krijgen, met zijn karakter en behoeften te worden geregistreerd. De hulpverleners steken daarom ook veel tijd in de relaties met de personen, die hulp zoeken. Tijdens deze ontmoetingen, volgens hun eigen eisen, willen de hulpverleners de hulpbehoevenden mee op de weg geven, dat ze een waardevolle, geliefde creatie van God zijn, bijvoorbeeld

  • doordat hij merkt, dat iemand tijd voor hem besteedt,
  • omdat een klein gebaar, een liefdevol woord of een omarming hen aanmoedigt en
  • omdat hij de gelegenheid heeft, te praten over vragen over de zin van het leven en over hun geloof.

wortundtat helpt met zijn partner op de gebieden van