Duitsland

 

wortundtat in het sociale brandpunt van Dortmund: de ‘Stern im Norden’

36.000 kinderen in Dortmund wonen in gezinnen, die afhankelijk zijn van sociale bijstand. Hun dagelijks leven wordt vaak bepaald door armoede, gebrek aan perspectief of zelfs verwaarlozing en geweld. Bijzonder duidelijk treden deze problemen op in het noorden van de stad Dortmund  – daar wonen mensen met veel nationaliteiten heel dicht op elkaar. Dit is het werkterrein van wortundtat-partner Stern im Norden. In een groot ontmoetingscentrum krijgen kinderen de ruimte om te spelen, plus aandacht en verzorging – ouders vinden contactpersonen en mogelijkheden om van gedachten te wisselen en ook jongeren hebben er plaats voor hun activiteiten. Het huis in de buurt van het Borsigplein richtte de Stern im Norden hiervoor in met hulp van wortundtat.

Kinderen beleven hier dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden. Naast gratis middageten en hulp bij het huiswerk blijft er genoeg tijd over om samen te spelen, voor kook- en bakcursussen, beweging en ravotten. Met zelf geknutselde instrumenten maken de kinderen muziek. Indien nodig wordt soms ook individuele begeleiding mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld om Duits te leren. Op verschillende dagen per week komen kinderen onder de zes jaar met hun moeders naar deze instelling. Terwijl de kleintjes spelen, hebben de moeders tijd voor een gesprek met elkaar of ook met de helpers.

Ook volwassenen zijn welkom. Ouders met onvoldoende kennis van de Duitse taal krijgen hulp van de medewerkers, bijvoorbeeld bij bezoeken aan autoriteiten, het invullen van formulieren of wanneer op school of bij een dokter moeilijke dingen besproken moeten worden.

Meer dan alleen een plek om te spelen: het christelijk geloof wordt een thema

De Stern im Norden wil kinderen niet alleen opvangen en verzorgen. Iedereen die zijn weg naar deze instelling vindt, moet merken dat hij belangrijk is en bemind wordt, zo zoals God hem of haar heeft geschapen. De medewerkers hechten er waarde aan dat de kinderen niet alleen een perspectief voor hun huidige leven krijgen, maar daarnaast ook iets meekrijgen van de christelijke boodschap die een drijfveer van de medewerkers is.

Naast het actieve aanbod biedt de Stern im Norden ook talloze groepen uit de stad de mogelijkheid om eigen evenementen te organiseren: zo komt bijvoorbeeld een voetbal-fanclub er regelmatig bij elkaar, een koor repeteert in de Stern of in een gebedsruimte komen mensen bijeen voor een ’24-uurs gebed’ (24-7 Prayer).