Gegevensbescherming

Veiligheid van gegevens en gegevensmanagement

wortundtat verzamelt persoonlijke gegevens van donateurs en belangstellenden welke voor donatiewerving en donatiebeheer, voor het verwerken van aanvragen of voor het versturen van de newsletter noodzakelijk zijn.

We hebben bijvoorbeeld voor het toesturen van een schenkingsakte uw volledige adres nodig.

Uw adresgegevens mogen wij overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming ook gebruiken om u informatie over onze sociale en charitatieve activiteiten toe te sturen. Wij verzekeren u hierbij dat uw gegevens enkel worden verwerkt voor doelstellingen van de organisatie wortundtat.

Wij verkopen noch verhuren adressen van donateurs of begunstigers aan andere ondernemingen of andere (gelijkgezinde) organisaties.

In principe hebt u echter natuurlijk het recht, verdere toezendingen te stoppen en het gebruik van uw adres voor wortundtat te weerspreken.

Om onze taken te kunnen vervullen, moeten wij samenwerken met dienstverleners die voor dit doel eventueel ook persoonlijke gegevens ontvangen. Deze dienstverleners zijn contractueel door wortundtat gehouden en mogen persoonlijke gegevens, die zij in samenhang hiermee ontvangen, enkel gebruiken voor het voorgeschreven doel.

wortundtat verstuurt een cookie voor interne statistische evaluaties, bijv. om het aantal bezoeken van onze internetpagina te tellen.

 

Online-diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze gepersonaliseerde online-diensten, bijvoorbeeld de online-newsletter bestelt, online doneert of via onze webformulieren een aanvraag of bericht achterlaat, dan vragen we u naar uw naam en andere persoonlijke informatie die wij hiervoor nodig hebben.

In elk geval zullen wij uw e-mailadres enkel voor doelstellingen van de organisatie wortundtat gebruiken. In het betalingsverkeer worden uw gegevens volgens actuele veiligheidsstandaards gecodeerd naar ons verzonden om toegang door onbevoegde derden uit te sluiten.

Uw gegevens slaan wij op op speciaal beveiligde servers. Toegang hebben enkel een paar speciaal bevoegde personen die allemaal bekend zijn met de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming en die tot geheimhouding verplicht zijn.

 

Online-newsletter

Aan de veiligheid en de bescherming van de gegevens van de ontvangers van een newsletter hechten wij bijzonder veel waarde. Om dit te doen kan het voor wortundtat noodzakelijk zijn, uw persoonlijke gegevens door te geven aan externe dienstverleners, die worden belast met het versturen van de newsletter aan u.

wortundtat eist van zijn externe dienstverleners dat deze uw persoonlijke gegevens uitsluitend conform onze voorschriften en in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming alsmede met de Duitse wet inzake gegevensbescherming behandelen.

 

IP-nummer

Voor het oproepen van www-pagina’s is voor korte tijd registreren van het IP-nummer onontbeerlijk.

Het IP-adres is de wereldwijd geldige, unieke identificatie van een computer en bestaat uit vier door punten gescheiden getallenblokken.

Meestal zult u als particuliere gebruiker geen gelijkblijvend IP-adres gebruiken aangezien dat door uw provider slechts tijdelijk voor een sessie aan u wordt toegekend. Toch is bij statische IP-adressen een duidelijke identificatie van de gebruikersgegevens via dit kenmerk in principe mogelijk.

Wij gebruiken deze gegevens echter principieel niet persoonsgebonden, maar analyseren enkel op basis van anonimiteit welke van onze webpagina’s het meest worden bezocht, hoeveel bezoeken dagelijks plaatsvinden en dergelijke.

 

Veilig schenken

Uw schenking wordt met SSL-Secure Server veilig overgeboekt. Vul het formulier alstublieft altijd volledig in. Voor het afboeken van uw online-schenking ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Onbevoegde toegang tot uw gegevens is niet mogelijk, uw gegevens worden uitsluitend gecodeerd naar ons verstuurd.

 

De SSL-Secure-Server

De veilige overdracht van gegevens heeft bij online-schenkingen de hoogste prioriteit. Om een veilige en gecodeerde gegevensoverdracht aan ons mogelijk te maken, wordt uw online-schenking via een SSL-Secure-Server voor gecodeerde en beveiligde gegevensoverdracht afgehandeld.

Wanneer u dus vertrouwelijke bank-incassogegevens op ons formulier invult en dan via SSL verstuurt, worden deze door de ‘client’ (d.w.z. door de web-browser) beveiligd naar de server verzonden. Door gebruik van SSL wordt een communicatiekanaal tussen de web-browser en de server opgebouwd, die binnendringen van derden blokkeert.

Als deze verbinding eenmaal is opgebouwd, kan uw informatie zonder toegang door derden worden verzonden.

 

Gegevensbescherming en gebruik van Facebook-plugins

Onze website maakt gebruik van programma’s van het sociale netwerk www.facebook.com, die Social Plugins (‘plugins’) worden genoemd.

Het netwerk ‘Facebook’ wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.

De plugins zijn gekenmerkt met een Facebook logo of de toevoeging ‘Vind ik leuk’.

Wanneer u onze website bezoekt en een pagina oproept die zo’n ‘plugin’ bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook.

Daardoor wordt de inhoud van de plugin naar uw browser gestuurd en door deze in de website geïntegreerd.

Door deze maatregel krijgt Facebook de informatie dat u onze website hebt bezocht.

Wanneer u tegelijkertijd bij Facebook via uw persoonlijke gebruikersaccount bent aangemeld, kan het bezoek van onze website door Facebook worden toegewezen aan uw Facebook-account. De betreffende informatie kan ook direct door uw browser naar Facebook worden gestuurd en daar worden opgeslagen, wanneer u op de ‘Vind ik leuk’ knop klikt of een commentaar geeft.

Wanneer u op de ‘Vind ik leuk’ knop klikt of een commentaar geeft, wordt dit op Facebook gepubliceerd en kunnen derden – evt. ook buiten uw profiel – dit zien.

 

Gebruiksvoorwaarden

1. BDSG en andere rechtsvoorschriften

De verwerking van de aan wortundtat verstrekte gegevens over uw persoon worden feitelijk geregeld door de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), inzake tele-media (Telemediengesetz, TMG) en evt. inzake telecommunicatie (Telekommunikationsgesetz, TKG) in de respectievelijke actuele versies. Volgens deze wetten is gegevensverzameling, -verwerking, -gebruik en -overdracht (in het vervolg: gegevensgebruik) toegestaan wanneer de BDSG of een ander rechtsvoorschrift het toestaat of wanneer de betref-fende persoon ermee heeft ingestemd.

 

2. Actualisering van deze gebruiksvoorwaarden

Vanwege de permanente technische en juridische vernieuwingen moeten wij de hier volgende gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen c.q. actualiseren. Bekijk daarom telkens voor het gebruik van onze website wanneer de laatste actualisering op de website werd geplaatst.

 

3. Auteurs- en andere octrooirechten

De gehele inhoud van onze website, inclusief de teksten, afbeeldingen, grafische weergaven, audio- en videobe-standen is – voor zover niet anders uitdrukkelijk vermeld – ons eigendom. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag zonder toestemming enkel voor particuliere doeleinden, d.w.z. niet voor openbare of commerciële doeleinden worden gebruikt (downloads, verveelvoudigingen). Wijzigingen, vertalingen of andere bewerkingen van de inhoud behoeven schriftelijke toestemming vooraf van wortundtat.

Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van alle geregistreerde merken en logo’s van wortundtat is verboden.

Wij wijzen erop dat een overtreding van onze auteurs- of andere octrooirechten civiel- en/of strafrechtelijke consequenties met zich meebrengt.

 

4. Disclaimer

Op onze websites kunnen hyperlinks naar websites van andere aanbieders staan. wortundtat heeft geen kennis van de inhoud van externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid of biedt geen garantie voor eventuele illegale inhoud of andere rechtsovertredingen op websites van externe aanbieders.

De informatie op deze website werd met alle zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Desondanks kunnen wij voor actualiteit, juistheid, volledigheid en / of kwaliteit generlei verantwoordelijkheid aanvaarden.

Deze website dient ter algemene informatie en vervangt in geen geval vakkundig advies. wortundtat aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van deze website werden uitgevoerd.

Gebruik van deze website is voor eigen risico. wortundtat aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg hiervan, met name aan bestanden, hard- en / of software van de gebruiker.

 

5. Contact over wortundtat of over gegevensbescherming

Wanneer u vragen hebt aan wortundtat of over onze verklaring inzake gegevensbescherming, kunt u die per post stellen aan:

wortundtat
Allgemeine Missions-Gesellschaft e. V.
Deichmannweg 9
D-45359 Essen

Of u kunt ons onder vermelding van Datenschutz in de onderwerp-regel een e-mail sturen via het volgende adres: info@wortundtat.de.