Peetschappen

Spende_2_2013_NL

Laatste toevluchtsoord – hospitium biedt ruimte voor menswaardig sterven in Ceadir Lunga

Het sterfproces gaat bij veel mensen gepaard met veel lichamelijke en psychische pijn. Dat geldt des te meer wanneer de medische verzorging al van tevoren onvoldoende was, zoals dat in Moldavië nog vaak het geval is. Bijzonder erg lijden diegenen voor wie pijnstillers in onvoldoende mate of met onvoldoende werking voorhanden zijn.

Dan is het goed wanneer mensen in deze uren, dagen of weken, die het sterven kan duren, niet helemaal alleen aan hun lot zijn overgelaten. Hoe troostrijk, wanneer andere personen hen in deze situatie liefdevol verzorgen, pijn stillen, luisteren, meevoelen. Omdat vooral veel oudere mensen in Moldavië deze zekerheid niet hebben, is het nieuw geopende hospitium in Ceadir Lunga zo dringend nodig. En omdat christelijke naastenliefde de drijfveer is van de helpers van het project Gloria kan het huis voor velen in de dubbele zin van het woord een laatste toevluchtsoord worden.

Het ziekenfonds in het land betaalt per patiënt per dag zo’n 13 euro – dat is ongeveer twee derde van de daadwerkelijke behandelingskosten. Dit bedrag krijgt de persoon die op sterven ligt, echter alleen wanneer hij verzekerd was. Huisvrouwen en werkelozen krijgen bijvoorbeeld niets, evenals vele anderen.

We vragen uw hulp bij het bekostigen van de stervensbegeleiding in Moldavië.

Doneer alstublieft eenmalig of regelmatig 6,50 euro

– dus het bedrag dat het ziekenfonds ook bij verzekerde patiënten niet betaalt. Dat helpt ons zeer om een patiënt een dag lang te verzorgen. De ervaring leert dat de gemiddelde verblijfsduur in een hospitium tussen de twee en vier weken ligt.

Maak gebruik van de volgende bankverbinding en doneer met als betalingskenmerk ‘hospitium’:

Giftenrekeningen Stichting Hulp

ABN AMRO BANK N.V. Waalwijk
IBAN: NL64ABNA0497325683 / BIC: ABNANL2A