Opleiding verpleegkundige

Zich zelf en anderen helpen: Opleidingen tot verpleegkundigen bieden hoop

Een tekort aan personeel in ziekenhuizen is bij ons in Midden-Europa een klaarblijkelijk, veel gediscussieerd onderwerp. Landen zoals India of Tanzania hebben echter minstens net zo dringend extra verpleegkundigen en verpleeghulpen nodig. Alleen al in India is er een tekort aan bijna 2 miljoen verpleeghulpen. In vergelijk is hier het gebrek aan opleidingsplekken echter het grootste. Met dramatische gevolgen: In het bijzonder op het platte land is het aanbod, ambulant of stationair, meer dan schamel. Als medische hulp dan echt noodzakelijk wordt, moeten zieken en hun familieleden vaak extreem lange afstanden in koop nemen.

Dat kan ook anders. Steeds meer ouders weten, dat een opleiding een goede manier voor de kinderen is, om te ontsnappen aan de slechte leefomstandigheden. En veel kinderen willen vaak niets liever dan dit weliswaar niet eenvoudige, maar bevredigende beroep te mogen leren. Bij de succesvolle zoektocht naar een opleidingsplek speelt voor deze jonge mensen echter niet alleen hun eigen regio en het gebrek aan opleidingsplaatsen aldaar een rol. Vaak speelt de maatschappelijke situatie van hun ouders, de ontbrekende financiële middelen voor de opleiding of het geslacht ook een grote rol. Meisjes worden in het bijzonder benadeeld.

wortuntat ondersteunt daarom meerdere inrichtingen die een opleiding tot verpleeghulp aanbieden. De opleidingsplekken van de wortundtat-partner AMG in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh en van KIUMA in het zuiden van Tanzania zijn fel begeerd. Zij bieden in het bijzonder benadeelde jonge mensen de kans, met de daar verworven kennis hun leven zelfstandig vorm te geven. En met deze kennis dragen zij ertoe bij, de mensen in hun regio te helpen en de complete regio gereed te maken voor de toekomst. Zo hebben ook de volgende generaties de hoop, daar tevreden en veilig te kunnen leven.

U wilt jonge mensen en hun familie hoop geven?

Uw donatie, ongeacht hoe hoog het bedrag is, kan helpen. Doneer alstublieft eenmalig of regelmatig, bijvoorbeeld één van de volgende bedragen:

  • € 20 … financiert de schoolboeken voor een verpleeghulp in opleiding voor een compleet schooljaar.
  • € 40 … financiert de beroepskleding voor twee verpleeghulpen in opleiding voor een compleet jaar.
  • € 100 … financiert vier maanden de internaatskosten van een verpleeghulp in opleiding.

Als u ons bij het project wilt ondersteunen, kunt u doneren. Geef alstublieft Verpleeghulp in opleiding aan als mededeling.

Giftenrekeningen
Stichting Hulp

ABN AMRO BANK N.V. Waalwijk
IBAN: NL64ABNA0497325683 / BIC: ABNANL2A