Eerste hulp India

Spendenprojekt_2_2011_NL

Met wortundtat de pure nood verlichten

Zo nu en dan is  – juist in India – hulp noodzakelijk om allereerst het overleven te garanderen en minder gericht op het principe ‘helpen om zichzelf te helpen’.

Weduwen en wezen, nabestaanden van AIDS-patiënten en familieleden van langdurig gevangenen

Er kloppen bijvoorbeeld families bij ons aan, wiens kostwinnaar zelfmoord heeft gepleegd – meestal omdat een slechte oogst de materiële basis voor het bestaan heeft vernietigd en hij niet weet hoe hij zijn familie de komende maanden door moet brengen. Achter blijven vrouw en kinderen, die de hele werklast alleen moeten dragen.

Er zijn echter ook AIDS-wezen – kinderen van wie de vaders of moeders met het HI-virus geïnfecteerd raakten en daaraan overleden. Misschien zijn de kinderen zelf geïnfecteerd – vaak weten ze dat niet eens. Ze hebben dan maar weinig perspectieven, worden vaak buitengesloten en zijn aangewezen op aalmoezen.

Ook vrouwen en kinderen van langdurig gevangenen hebben op korte termijn hulp nodig. Als de kostwinnaar voor onbepaalde tijd is opgesloten, de familie soms zelfs nog een boete moet betalen of schulden moet aflossen, dan heerst vaak grote nood.
In al deze gevallen kan met de steun van wortundtat voor verlichting worden gezorgd. Vele honderden van dergelijke slachtoffers krijgen van ons regelmatig kleding, voedsel of gewoon een cheque waarmee ze het hoogstnodige kunnen kopen.

Een lange adem helpt de hulpelozen

En zo nu en dan krijgen we dan zulke ontwikkelingen te horen: mensen die wortundtat jarenlang heeft gesteund, laten ons weten dat een zoon of dochter werk heeft en dat de familie geen hulp meer nodig heeft. Dat sterkt ons erin, dit soort steun ook in de toekomst beschikbaar te stellen.

“Ik ben hongerig geweest en jullie hebben me te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en jullie hebben me te drinken gegeven.” Zo staat het in het evangelie volgens Mattheus hoofdstuk 25, vers 35. Als hulporganisatie met een christelijke basis ziet wortundtat in dit woord uit de bijbel een verplichting. En met naar verhouding bescheiden middelen bereiken we dat mensen schijnbaar uitzichtloze tijden doorstaan.

U kunt wortundtat daarbij ondersteunen!

Een Indiaas gezin met twee tot drie kinderen zonder kostwinnaar wordt per maand met ongeveer 30 euro door wortundtat ondersteund. Als u ons bij dit project wilt helpen, kunt u doneren – eenmalig of graag ook maandelijks. Geef als betalingskenmerk a.u.b. ‘Eerste Hulp India’ aan.

Giftenrekeningen
Stichting Hulp

ABN AMRO BANK N.V. Waalwijk
IBAN: NL64ABNA0497325683 / BIC: ABNANL2A