Bronnen boren

Spenden-Brunnen_NL

Nog steeds hebben meer dan 7 miljoen Indiërs geen toegang tot schoon drinkwater

Op het Indiase subcontinent is de toegang tot schoon drinkwater volgens de Wereldbank de afgelopen 15 jaar duidelijk verbeterd. Ongeveer 94 procent van alle Indiërs beschikte in 2015 over een fatsoenlijke toegang tot drinkwater. Zulke veilige bronnen verschillen echter nog vaak van Midden-Europese standaards. Slechts weinig mensen beschikken over stromend water in huis. De andere moeten het vaak hebben van openbare kranen, beveiligde bronnen of regenwateropvangsystemen. En nog steeds beschikt zes procent van de Indiërs (circa 7,2 miljoen personen) niet over dergelijke mogelijkheden. Dat geldt met name voor mensen die op het platteland wonen. Zij halen hun water bijvoorbeeld uit eenvoudige tankwagens of open waterplaatsen.

Hierdoor neemt de kans op besmettelijke ziektes duidelijk toe. Dat geldt vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem: kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen, ondervoeden. Ongeveer elke vijfde besmettelijke ziekte in India valt te herleiden tot vervuild water. Dit eindigt vaak dodelijk.

U kunt een kleine dorpsgemeenschap toegang verschaffen tot schoon water.

Een handpomp waarmee grondwater uit enkele meters diepte omhoog gepompt kan worden, is een belangrijke stap richting een betere toegang tot schoon drinkwater ook in afgelegen gebieden. De wortundtat-partner in India, AMG, voorziet kleine plaatsjes in rurale gebieden van de deelstaat Andhra Pradesh sinds enkele jaren van zulke pompen en boort de bronnen daarvoor. Extreem weinig neerslag veroorzaakte in 2015 echter een verdere daling van het grondwaterniveau.

Omdat er nu dieper geboord moet worden om bij het grondwater te komen, stijgen ook de kosten voor het bouwen van bronnen.

Per bron zijn circa 700,– euro nodig.

Dit bedrag kan slechts in uitzonderlijke gevallen door één persoon alleen worden gedragen. Maar wat vindt u van het idee om met een paar vrienden samen te proberen een deel van het bedrag bijeen te brengen?

Giftenrekeningen
Stichting Hulp

ABN AMRO BANK N.V. Waalwijk
IBAN: NL64ABNA0497325683 / BIC: ABNANL2A