Vaak gestelde vragen

hauefige-fragen_teaser_nl

Kan ik voor wortundtat in het buitenland werken?

Kan ik voor wortundtat in het buitenland werken?
Helaas kunnen we daar niet van dienst zijn. Wij zenden geen missionarissen of vakmensen naar deze landen en werken in de landen zelf met de daar wonende mensen.  Maar wel kunt u, als u dat niet al gedaan hebt, daarvoor contact opnemen met de organisatie Christliche Fachkräfte International.

Jobs bij wortundtat?

wortundtat heeft geen medewerkers in dienst. Alle vereiste werkzaamheden in Duitsland worden op vrijwillige basis door een aantal gekwalificeerde medewerkers verricht. De projectwerkzaamheden worden ondersteund door gekwalificeerde vakmensen in het land zelf.

Kan ik een peetschap op me nemen?
Ja! Met een kleine maandelijkse bijdrage biedt u bijvoorbeeld een kind uit de steengroeven de kans om naar school te gaan. Uw hulp loopt dan via een peetschap voor een klas. Hier vindt u meer informatie.

Wat is het DZI-donatiezegel?

Het donatiezegel van het DZI ( Duitse Centrale Instituut voor sociale aangelegenheden) kan worden aangevraagd door alle Duitse liefdadige instellingen die supraregionale geldinzamelingen houden. Dit zegel bevestigt onder andere een controleerbaar, spaarzaam en statutair correct gebruik van de donaties met inachtneming van de van toepassing zijnde fiscaalrechtelijke voorschriften. Het zegel moet worden aangevraagd bij het Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. In januari 2015 werd het donatiezegel verleend aan 228 organisaties.

Hoe vind ik een contactpersoon?

Wanneer u gerichte vragen hebt over wortundtat en de projecten of wanneer er op een bepaald gebied problemen zijn, kunt u zich ook direct via de contactpagina tot een van onze medewerkers richten. Wij zullen uw aanvragen zo snel en zo gericht mogelijk beantwoorden.

wortundtat bij u te gast! Kan ik een referent (lezer) naar onze gemeente of een evenement uitnodigen?

Ja – een medewerker van wortundtat komt ook heel graag naar uw gemeente of uw evenement om uit eerste hand te vertellen over het werk van wortundtat. Daarvoor kunt u contact opnemen met wortundtat-onderweg.

Ondersteuning door wortundtat?

“wortundtat” is een door giften gefinancierd missiegenootschap met eigen projecten in verschillende landen. Daar helpen we op velerlei manieren vooral kinderen – door hen betere mogelijkheden voor school en beroepsopleiding te bieden, maar ook zieke mensen om wie zich niemand anders bekommert. Hier is zó veel te doen dat we ons moeten concentreren op onze eigen projecten.

Waarom staan collectebussen van wortundtat in de winkels van DEICHMANN en ROLAND?

Waarom staan collectebussen van wortundtat in de winkels van DEICHMANN en ROLAND?
Uit christelijke overtuiging engageert de eigenarenfamilie van de firma DEICHMANN SE zich al meer dan 30 jaar in de hulporganisatie wortundtat. wortundtat is een vast bestanddeel van het sociale beleid van de ondernemingsgroep.

Administratiekosten bij wortundtat?

Alle donaties komen zonder aftrek de projecten ten goede. De administratiekosten worden in volle omvang gedekt door een speciale donatie.