Vluchtte

 

Terug naar Afghanistan

In 2014 kwam de Afghaan Masud na een dramatische vlucht via Turkije en de Middellandse Zee naar Athene. Nu denkt hij erover na, hoe hij weer terug kan gaan naar zijn geboorteland. In Athene heeft hij kennis gemaakt met het christelijk geloof dankzij de Griekse wortundtat-partner Hellenic Ministries (HM). Zodoende begon hij aan een diepere betekenis van het leven te geloven. Met het goede nieuws dat Jezus van iedere mens houdt zonder vooringenomenheid, wil hij zijn landgenoten ook hoop geven.

De keuze voor het christelijk geloof had een levensveranderend effect op Masud: In plaats van te vluchten van Griekenland naar Centraal-Europa, bleef hij in Athene. Daar begon hij met landgenoten over zijn geloof te praten. Om zich verder voor deze taak te kwalificeren, woonde hij een bijbelcollege bij, reisde hij naar conferenties in Zweden en Duitsland en leerde hij van andere Afghaanse christenen. Uiteindelijk richtte hij samen met hen een christelijke gemeenschap op in Athene. Al na drie jaar heeft deze al meer dan 70 leden.

Al geruime tijd denkt hij er steeds meer over na, terug te keren naar zijn geboorteland om zijn landgenoten over het evangelie te vertellen. “God ziet de benarde positie van de Afghanen”, zegt Masud en vertelt over ontmoetingen met gevluchte landgenoten. De vlucht uit hun land heeft hen gebroken. En in Griekenland is het niet gemakkelijk voor vluchtelingen. Er zijn onvoldoende integratiehulpmiddelen, asielprocedures zijn erg langdurig en de perspectieven op de krappe Griekse arbeidsmarkt zijn weinig veelbelovend.

Masud weet zeker dat de Afghanen, die getraumatiseerd zijn door de tientallen jaren durende oorlog, dringend nieuwe hoop nodig hebben. Hoop, waarvan hij als landgenoot met andere overtuigingskracht kan spreken dan bijvoorbeeld Europese christenen die onderweg zijn in het land.

Lees meer over Masud’s ervaring in Griekenland in nummer 4/2018 van het wortundtat-tijdschrift (Duits versie).