Hulp bij Tbc

Mijlpaal bij de tuberculosebestrijding

Pijn op de borst en kortademigheid, zwakte en vermoeidheid, koorts en nachtelijk zweten – Gowrinadh (foto hierboven, naam veranderd) werd lange tijd gekweld door deze symptomen. Overdag moest hij veel hoesten. Hij kon lange tijd niet meer als dagloner werken. Hij wist niet hoe hij zijn familie op den duur moest verzorgen. Hij heeft tuberculose (tbc). wortundtat kan hem helpen.

Gowrinadh is een van de vele geïnfecteerde mensen in India. Ongeveer een kwart van de mensen met tuberculose wereldwijd woont daar. De oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld de armoede waarin veel Indiërs leven, een gezondheidssysteem dat niet alle mensen bereikt en een gebrekkige scholing. Dit bemoeilijkt vaak een goede preventie evenals een continue behandeling.

Desondanks doet de Indiase regering veel om de levensbedreigende ziekte, die meestal de longen aantast, onder de knie te krijgen. Hun doel: Het aantal nieuwe infecties moet drastisch worden teruggedrongen. Het doel is dat in 2025 geen Indiër meer zal sterven aan tuberculose. Maar tot dan moet nog veel worden bereikt: In 2016 overleden ongeveer 450.000 mensen aan tbc in het land. Bij ongeveer 2,8 miljoen mensen op het subcontinent werd in hetzelfde jaar de ziekte gediagnosticeerd.

Je kunt zien dat de ziekte de vrouw heeft uitgeteerd. Met de levensmiddelen van wortundtat kan ze weer op krachten komen.Hulp van de VN en particuliere partners

Al 50 jaar strijdt de Indiase staat tegen de infectieziekte. Hierbij worden ze substantieel ondersteund door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Ze willen de epidemie in de komende 16 jaar globaal beëindigen. Op lokaal niveau zijn partners zoals wortundtat behulpzaam. Al sinds 2002 behandelen we mensen die besmet zijn in de tuberculosis-kliniek bij Chilakaluripet in nauwe samenwerking met het tbc-programma van de overheid en vormen een integraal onderdeel van dit project. Een van onze patiënten is Gowrinadh, die zich al een paar weken na het begin van de behandeling een stuk beter voelt.

Daarnaast financiert wortundtat het personeel dat in het kader van dit programma toezicht houdt op twee regio’s in het Guntur-district. In deze regio’s, met in totaal ongeveer 700.000 mensen, ontdekken onze medische specialisten elk jaar 1.000 tot 1.500 mensen die zich hebben aangestoken en zorgen ze ervoor dat zij vervolgens worden behandeld. Ze begeleiden de patiënten nauwlettend. Ze besteden bijvoorbeeld bijzondere aandacht aan het regelmatig gebruik van de medicijnen van hun patiënten. Zo behalen de wortundtat-teams bijzonder goede behandelingsresultaten – de beste in het hele district met ongeveer 5 miljoen inwoners.

Mijlpaal in de strijd tegen tbc

Vanwege deze successen heeft de overheid ons ziekenhuis voorzien van de nieuwste technologie voor tbc-screening. Het is momenteel het enige particuliere ziekenhuis in de hele deelstaat dat diagnostische apparatuur ter waarde van ongeveer $ 7.100 heeft ontvangen. Het maakt de diagnose veel nauwkeuriger, omdat het zelfs de geringste sporen van ziektekiemen detecteert en het begin van de behandeling versnelt. Slechts twee uur nadat het onderzoeksmateriaal in het apparaat is geplaatst, is er een eenduidig resultaat. De arts weet dan of de patiënt is geïnfecteerd en of hij de meest gangbare tbc-medicijnen kan gebruiken. Alleen wanneer kiemen worden ontdekt die resistent zijn tegen deze standaard geneesmiddelen, is verder onderzoek nodig. De technologie is dus een mijlpaal in de geschiedenis van de bestrijding van tbc. Bij de gangbare diagnose met behulp van een microscoop werd bij slechts 50 procent van de reeds geïnfecteerden tbc geconstateerd.

Een ander teken van de goede samenwerking tussen de autoriteiten van de deelstaat en de wordundtat-instelling beleefde Cornelia Krause, die als arts de tuberculose kliniek nauw begeleidt. Tijdens haar verblijf vond er een training plaats op het terrein van de kliniek. Daar informeerde het districtshoofd van de tbc-dienst ongeveer 300 jonge vrouwen over het tbc-programma van de overheid. De vrouwen werken als gezondheidswerkers in de dorpen. Ze zorgen er ook voor dat de armere plattelandsbevolking wordt geïnformeerd over vaccinaties, gezinsplanning, prenatale zorg en andere gezondheidsbelangen en leggen uit hoe het gezondheidsstelsel van de staat mensen ondersteunt. “Voor ons zijn deze vrouwen een waardevolle hulp bij het patiëntenbeheer in het dorp. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat patiënten hun medicijnen regelmatig innemen. En ze sturen ze naar ons in de kliniek als het ziektebeeld verergert” vertelt Cornelia Krause.