Arme gepensioneerden

Vooral de ouderen vechten in Moldavië om te overleven

1:1 > Deze cijfers zijn geen eindstand van een voetbalwedstrijd, maar de in Moldavië voor 2020 verwachte verhouding tussen mensen die aan de pensioenfondsen bijdragen en mensen die geld van een pensioenfonds uitgekeerd krijgen*. Anders gezegd: over vier jaar moet één werknemer één gepensioneerde onderhouden. Deze toestand kan niet lang goed gaan. Dus zal ook in de toekomst de oudere bevolking in het armenhuis van Europa zijn aangewezen op hulp. De wortundtat-partner Gloria heeft deze mensen nu al in het vizier.

Aantal werknemers binnen tien jaar gehalveerd

Ook in andere Europese landen zijn er steeds minder werknemers die door hun arbeid steeds meer 65-plusser moeten financieren: in Duitsland heb je bijvoorbeeld twee werknemers voor één 65-plusser – dus twee keer zo veel als in Moldavië. Maar daar ligt de economie op haar gat en dwingt een groot deel van de werkzame bevolking ertoe, zijn heil in het buitenland te zoeken. 15 jaar geleden had je nog 1,5 miljoen mensen die sociale bijdragen betaalden. Inmiddels is dat nog maar de helft. De sowieso al heersende armoede is dus met name bij ouderen voorgeprogrammeerd en wordt steeds vaker ook een dagelijkse kwestie van overleven.

Hulp op verschillende gebieden

Eten, kleding, onderdak, gezondheid, zorg – overal heerst gebrek. Even uitgebreid is dus ook het takenpakket van de twee projectpartners in Ceadir Lunga. Gratis medische onderzoeken en behandelingen krijgen hulpbehoevenden in het medisch-diaconale centrum Gloria waarop een kliniek met specialisten is aangesloten. Een gaarkeuken, de kledingkamer en een wassalon met bad en waskeuken voorzien in de dagelijkse behoeften van ouderen. Een bouwploeg helpt, als ouderen en andere armen in huizen wonen die dreigen in te storten. Wie niet eens een dak boven zijn hoofd heeft, kan terecht in het tehuis voor daklozen.

Wilt u meer weten over ons werk in Moldavië? Meer informatie en links naar de afzonderlijke projecten vindt u hier.

Wilt u helpen? De hulpbehoevenden zijn dankbaar voor elke vorm van ondersteuning.

**bron: Wereldbank (stand: oktober 2016)