6 tot 50

 

Leren zonder leeftijdsgrens

6 – 50 >  de jongste leerling bij het onderwijs voor Roma in een voorstad van Athene is zes jaar oud, de oudste vijftig. Samen met zijn Griekse partner is wortundtat een scholingsproject begonnen voor deze in heel Europa gediscrimineerde bevolkingsgroep. Met dit nieuwe aanbod wil wortundtat daar helpen waar andere hulp niet goed werkt.. Om die reden krijgen de kinderen, pubers en volwassenen niet alleen typische schoolvakken, maar vooral ook sociaal-pedagogisch onderwijs gericht op de omgang met mensen van buiten de eigen Roma-gemeenschap.

Buitengesloten

Vooroordelen en angst beheersen het beeld dat veel Grieken van Roma hebben. Er is nauwelijks een andere bevolkingsgroep die zo vaak de schuld krijgt bij diefstal, het overdragen van ziektes of andere negatieve gebeurtenissen waarvoor een schuldige wordt gezocht. De meeste Roma-families houden zich daarom ook verre van de rest van de bevolking – en leren dusook niet de grondbeginselen van de sociale omgang met mensen van buiten hun eigen gemeenschap. Zonder kennis van deze regels kunnen hun kinderen moeilijk meekomen in het heersende schoolsysteem. Het gevolg is dat één op de drie volwassen Roma niet kan lezen of schrijven. En slechts één op de 25 Roma gaat naar het vervolgonderwijs.

Ook de medewerkers van onze Griekse partner waren aanvankelijk angstig en bevooroordeeld, toen zij in 2011 een Roma-nederzetting in hun eigen buurt ontdekten. Toen de eerste nieuwsgierige contacten waren gelegd- vooral vanuit de kinderen – ontdekten de medewerkers echter dat de overeenkomsten tussen hen en de Roma minstens zo groot waren als de verschillen. De behoefte aan liefde en waardering is bij de Roma-kinderen namelijk net zo groot als bij andere kinderen. Hetzelfde geldt voor hun dorst naar kennis.

Scholing wordt de brug naar begrip

De weg van deze eerste contacten naar het ontstaan van het scholingsproject ging niet bepaald over rozen. In september 2016 hadden de organisatoren het echter voor elkaar gekregen. De eerste school begon met een omvangrijk aanbod aan cursussen en een speciaal gehuurde ruimte. Daarin bereidden de docenten kinderen vanaf zes jaar voor op een bezoek aan een reguliere school. Maar ook jongerenen volwassenen die in hun jeugd veel onderwijs hebben gemist, zijn welkom. Veel van hen hopen dat zij door deze stap ook buiten hun eigen gemeenschap waardering – en misschien zelfs werk – kunnen vinden.

En de eerste resultaten stemmen daadwerkelijk hoopvol. Enkele kinderen en pubers zijn inmiddels toegelaten tot de plaatselijke reguliere school. Deze successen – en de ondertussen ook toegenomen waardering voor elkaar – geeft reden tot hoop dat de levenssituatie van de deelnemende Roma en hun families op den duur beter zal worden.

Wil u meer over de scholingsprojecten voor Roma weten? Meer informatie over dit project, maar ook over nieuwe plannen en over de situatie van deze bevolkingsgroep vindt u in ons magazine 2016 nummer 4 (duits versie).

De deelnemers van en betrokkenen bij dit project hebben nog veel plannen. Zij zijn dankbaar voor iedere donatie.