450 geboortes

Betere kansen voor moeder en kind

In het KIUMA-ziekenhuis in Tanzania komen ieder jaar ongeveer 450 kinderen ter wereld. Het door wortundtat gefinancierde ziekenhuis is het enige bereikbare medische complex in een radius van ongeveer 70 kilometer, waar zwangeren in geval van complicaties tijdens de zwangerschap of de geboorte kan worden geholpen. in tal van kritische situaties, die 20 jaar geleden nog de dood van moeder of kind tot gevolg hadden, kunnen specialisten tegenwoordig hulp bieden.

Zuiden met een achterstand

In de afgelegen regio Tunduru in het zuiden van Tanzania behoren thuisbevallingen nog altijd tot de standaard. De vrouwen hebben in de meeste gevallen alleen bij problematische ontwikkelingen de hulp van een arts nodig. In de dorpen zijn medische centra echter een zeldzaamheid en een openbaar ziekenhuis is niet te vinden in de wijde omgeving van 70 kilometer. Het in Tanzania sowieso al hoge sterftecijfer van pasgeboren baby’s en hun moeders is in deze regio nog altijd duidelijk hoger dan in de rest van het land.

Met zijn goed opgeleid personeel en de moderne medische techniek is het KIUMA-ziekenhuis in het bijzonder bij risicovolle geboortes een echte zegen voor families uit de regio.

KIUMA vult deze kloof

Het in 2002 geopende ziekenhuis is een echte zegen voor de bevolking in de regio. De in een landelijk vergelijk moderne medische standaarden zorgen ervoor dat het voor ambulante maar ook stationaire hulp bestemde ziekenhuis een waardevol aanspreekpunt is voor meer dan 100.00 mensen. Bij het ziekenhuis hoort sinds 2007 ook een school voor verpleegkundigen. De school levert een bijdrage, het gebrek aan verpleegkundigen in het land tegen te gaan.

Het ziekenhuis heeft zich gespecialiseerd op het gebied van ‘Gynaecologie en verloskunde’ met een eigen afdeling, die sinds 2016 vakkundig gemoderniseerd wordt met het oog op de uitrusting. Parallel tot de saneringswerkzaamheden worden sindsdien de specialisten in theorie evenals in chirurgische en klinische praktijk intensief bijgeschoold. En ook de verpleegkundigen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de KIUMA-school voor verpleegkundigen, evenals de in het ziekenhuis werkende verloskundigen, laten zich bijscholen op hun vakgebied.