200 lunches

 

Hulpverlening voor verwaarloosde kinderen

200 > “Stern im Norden” verdeeld wekelijks ongeveer 200 gratis lunches aan kinderen die honger lijden. De Dortmundse wortundtat-parnter zorgt bij zijn zes- tot elfjarige gasten die afkomstig zijn uit diverse culturen echter niet alleen voor een volle buik. De liefdevolle begeleiders geven de kinderen ook waardering en bijstand evenals een plek waar ze zorgeloos kunnen spelen. Hun ouders hebben vaak niet de nodige kracht en tijd hiervoor.

Moeilijke omgeving

Het noorden van Dortmund is smeltkroes van meer dan 130 nationaliteiten en een sociaal brandpunt. Een groot deel van de bevolking aldaar spreekt nauwelijks of helemaal geen Duits. Deze gebrekkige opleiding verslechtert acuut de levenssituatie van veel families. Werkeloosheid, problemen op school, schulden… Het spectrum van financiële en sociale gevolgen is breed en heeft ook een invloed op de toekomstperspectieven van de kinderen. Het is moeilijk voor jongvolwassenen zich in een dergelijke omgeving positief te ontwikkelen.

Eiland voor hulpbehoevenden

De “Stern im Norden” is een ontmoetingscentrum voor kinderen, jeugdigen en families. Het bij de Borsigplatz, in het noorden van Dortmund gelegen centrum engageert zich voor mensen uit de wijk; ook voor de jongsten en zodoende zwaksten uit de samenleving. De vrij toegankelijke ontmoetingsplek voor kinderen is een kosteloos aanbod voor alle kinderen uit de wijk. Iedere middag, van maandag tot en met vrijdag, zijn ze daar, meestal zonder aanmelding, van harte welkom. Ervaren en liefdevolle begeleiders zorgen voor de kinderen en bieden hen waar nodig bescherming en aandacht. Een belangrijk punt op het programma is gelijk aan het begin een gezamenlijke warme lunch. Bij de in de eigen keuken toebereide maaltijd kunnen de kinderen eerst “tot rust komen” en op krachten komen.

Daarna biedt een omvangrijk speel-, sport- en knutselaanbod compensatie voor het moeilijke alledaagse leven. De kinderen spelen voetbal, springen op de trampoline, lenen gezelschapsspellen uit, kleuren, bouwen met Lego of spelen gewoon met elkaar. Parallel kunnen de scholieren in een rustiger gedeelte hun huiswerk maken.

De begeleiders van de “Stern” hechten veel waarde aan een vriendelijke en sociale omgang met elkaar. De medewerkers willen ieder kind liefde en waardering geven. Ook vergeven staat centraal: Het lukt nog niet ieder kind, zich in de samenleving goed te gedragen. Wie daarom toch eens een keer naar huis toe wordt gestuurd, krijgt concrete informatie over wat er is misgegaan; en is de volgende dag weer van harte welkom.