11 uur

Elektriciteit zorgt voor vooruitgang in de medische zorg

11 > Nog zijn het slechts elf uur per dag, waarop het KIUMA-ziekenhuis in Tanzania stroom heeft. In Centraal-Europa is een dergelijke beperking ondenkbaar. Voor het landelijke Tunduru-district was dit echter lange tijd pure luxe. Met zonne-energie en de aansluiting op het plaatselijke stroomnet wil wortundtat nu zijn ziekenhuis en de overige gebouwen op het platteland 24 uur per dag voorzien van stroom; en zodoende klaar voor de toekomst maken.

Een zegenrijke instelling

Over het algemeen is stroom in het landelijke Tunduru-district nog absoluut schaars. Slechts enkele plaatsen hebben generatoren voor het genereren van stroom. En brandstof is duur. Zodoende zijn de machines slechts af en toe ingeschakeld en maar weinig bewoners profiteren ervan. Als in de komende maanden de landelijke energieleverancier kabels heeft gelegd en de regio aansluit op het stroomnet, kan dit een enorme ontwikkeling tot gevolg hebben.

Dan kan het KIUMA-ziekenhuis de ongeveer 100.000 mensen uit de regio nog betrouwbaarder verzorgen. Dat is ook broodnodig, want het ziekenhuis is nog altijd de enige bereikbare, noemenswaardige medische inrichting in een omtrek van 70 kilometer. Om hier goed op voorbereid te zijn, wordt het stukje bij beetje gemoderniseerd. In de afgelopen maanden werden reeds alle afdelingen gerenoveerd, deels omgebouwd en allemaal voorzien van nieuwe bedden. Ook wat het personeel betreft, gaat het erop vooruit. Ondanks een tekort aan specialisten op het platteland werd een tweede anesthesist in dienst genomen, die met zijn collega de beide medische specialisten ondersteunt. Ook opleidingen voor het verplegend personeel staat op de planning. Ook een vergroting van het gebouw staat op de planning.

Betere verzorging met 24 uur per dag stroom

Tot nu toe heeft het ziekenhuis maximaal elf uur stroom per dag uit eigen productie ter beschikking. Maar binnenkort wordt het op het stroomnet aangesloten. Dan kunnen de patiënten nog beter worden verzorgd omdat te allen tijde voldoende licht voor operaties, koeling voor gevoelige medicijnen maar ook verwarmingsenergie voor de couveuses van zuigelingen ter beschikking staat. Het openbare stroomnet zal echter naar alle waarschijnlijkheid niet continu betrouwbaar werken. wortundtat waarborgt de stroomvoorziening daarom aanvullend met behulp van een fotovoltaïsche installatie, moderne generatoren en een grote accu als tussenopslag voor de stroom. En om de toekomstige belastingen aan te kunnen, worden de verouderde elektrische leidingen op het terrein eveneens vervangen; in totaal een grote, maar zinvolle investering. Als de werkzaamheden volgens schema lopen, zal het ziekenhuis aan het einde van 2017 de langverwachte 24 uurs stroomvoorziening hebben.