100 bezoekers

Vluchtelingen in Athene: Hulp voor vrouwen en kinderen in nood

Rond 100 vrouwen en kinderen komen momenteel dagelijks naar de moeder-kind-instelling van de wortundtat-partner Hellenic Ministries in Athene; tendens stijgend. De informatie over het aanbod wordt snel verbreidt onder de mensen in nood. Steeds meer hulpbehoevenden nemen in het centrum, dat speciaal voor vluchtelingen bedoeld is, contact op.

Vrouwen en kinderen die zijn gevlucht voor crisissen, achtervolging of armoede, hebben de ondersteuning vaak bar nodig. De Griekse autoriteiten hebben hiervoor niet voldoende ressources. In het moeder-kind-centrum voor vluchtelingen ontvangen hulpbehoevenden verschillende hulpverleningen, zoals bijvoorbeeld:

  • Bij de vrouwen- en kinderarts kunnen zij zich laten onderzoeken en krijgen ze een medische basisverzorging.
  • De kinderopvang biedt de vrouwen zo een beetje tijd om met andere vrouwen te praten, hun was te wassen of een bezoekje te brengen aan de kledingkamer in het centrum.
  • Basis taalcursussen bieden de bezoekers basiskennis van de Engelse en Griekse taal.

Het werk in het moeder-kind-centrum blijft naar alle waarschijnlijkheid op lange baan onmisbaar: Nog altijd komen er nieuwe vluchtelingen aan in Athene. Daardoor wordt het steeds moeilijker, hulp te ontvangen van de overbelaste Griekse regering. Een asielaanvraag, een erkenning als vluchteling of zelfs een werkplek liggen voor de meesten niet voor het grijpen.

U kunt ook helpen

De vrouwen en kinderen van Athene verheugen zich over uw donatie van welk bedrag dan ook.