10 jaar

Klein jubileumfeest in Moldavië

De wortundtat-voorzitter Heinrich Deichmann (5e van links) bedankte de langjarige Gloria-medewerkers: “Tien jaar zijn misschien geen lange periode voor de geschiedenis van landen en regio’s. Maar in tien jaar is veel goeds ontstaan dankzij Gloria. Het is goed, als wij dankbaar terugblikken en diegenen bedanken, die dit fantastische werk hebben volbracht.”Het sociaal-diaconaal centrum Gloria werkt al 10 jaar in de kleine stad Ceadir Lunga in Moldavië. Ter gelegenheid van het kleine jubileum waren de wortundtat-voorzitters Heinrich en Susanna Deichmann uit Duitsland evenals de Duitse ambassadrice Dr. Julia Monar uit de hoofdstad van het land voorbij gekomen. “Het centrum Gloria biedt veel meer dan alleen maar materiële hulp. Ik ben ervan overtuigd, dat vooral de menselijke genegenheid, die de bezoekers van de medewerkers krijgen, het werk pas echt doeltreffend maakt”, zegt de ambassadrice.

Ze was onder de indruk van het aanbod, dat met Duitse hulp jaarlijks vele honderden, vooral oudere bewoners van de stad Ceadir Lunga, ondersteunt.

Sommige behoeftigen hebben tijd nodig, om weer aan te komen in het leven. De man rechts heeft lang in een daklozenopvang gewoond, maar inmiddels heeft hij stapje voor stapje weer zijn weg terug naar huis, naar zijn vrouw gevonden.“Levenskwaliteit, hoop en perspectieven”

“Wat u de mensen hier door jullie werk geven, is levenskwaliteit, hoop en perspectieven. Jullie projecten zijn een voorbeeld voor vrijwillig engagement, doorzettingsvermogen en creativiteit”, vervolgt de ambassadrice voor de vaste en vrijwillige medewerkers van Gloria, vertegenwoordigers van politiek en administratie en een kleine 500 bezoekers.

Na het feest bezocht de ambassadrice het door wortundtat  in Ceadir Lunga gefinancierde hospitium. Het is de eerste stationaire inrichting voor de begeleiding van stervenden in het hele land.

 

Samen bezochten de Duitse ambassadrice Dr. Julia Monar (2e v.r.) en de wortundtat-voorzitter Heinrich Deichmann (links) het door wortundtat gefinancierde hospitium. Begeleid door de plaatsvervangende wortundtat-voorzitter Susanna Deichmann (rechts) en het echtpaar Marion en Dr. Gert Maichel lieten zij zich de werkzaamheden uitleggen.De deuren in de stad staan open

Heinrich Deichmann heeft tien jaar geleden de aftrap gedaan voor de ondersteuning van het project in Moldavië, het zogenaamde armenhuis van Europa. Nu bedankte hij de medewerkers voor hun buitengewoon engagement ten behoeven van de mensen in Ceadir Lunga.

Ook de vertegenwoordigers uit politiek en administratie hebben hun dankbaarheid uitgesproken voor het bijzondere engagement en de samenwerking met Gloria. “Deze relatie heeft zich fantastisch ontwikkeld. Tien jaar geleden waren de contactpersonen van de gemeente zeer terughouden tegenover de inrichting en zijn medewerkers, die zich onmiskenbaar als christen positioneerden. Tegenwoordig staan al onze deuren open”, vertelde Gert Maichel, die samen met zijn vrouw Marion het project vanuit Duitsland begeleidt.