45 medewerkers

Medewerkers kijken in de workshop naar de toekomst

45 medewerkers van de Indiase wortundtat-partner AMG hebben onlangs een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van een toekomst-workshop in Chennai. Samen keken ze eerst terug op meer dan 40 jaar samenwerking en dachten vervolgens na over hoe deze samenwerking in de toekomst verder kan worden ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst bedankte de wortundtat-voorzitter, Heinrich Deichmann, de Indiërs voor de manier waarop hun werk positieve ontwikkelingen mogelijk maakte voor arme, kansarme mensen.

Tijdens de workshop werd duidelijk, hoeveel ontwikkelingsmogelijkheden de samenwerking van beide organisaties biedt.

Tijdens de workshop werd duidelijk, hoeveel ontwikkelingsmogelijkheden de samenwerking van beide organisaties biedt. Grote afbeelding: De wortundtat-voorzitter Heinrich Deichmann overhandigde AMG-directeur Arun Kumar Mohanty als teken van solidariteit een plaat, die de doelstelling van de partners tot uitdrukking brengt: “Verenigd in Christus – samen voor de armen”.

Het is echter onontbeerlijk, de samenwerking verder te ontwikkelen. Zowel voor de sponsoren in Centraal-Europa als de begunstigden in India heeft zich de afgelopen 40 jaar veel veranderd. De hulp uit Duitsland moet net zo worden aangepast aan deze verandering als de werkzaamheden van de helpers. Meer nog dan voorheen wil men mensen helpen, waardig te leven. Dit betekent in de figuurlijke zin: Iedereen moet zo ver mogelijk op eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen zorgen. “We willen hulpbehoevenden niet als bedelaars behandelen maar er voor zorgen dat ze zichzelf kunnen helpen”, aldus Heinrich Deichmann.

Hulpontvangers kunnen en moeten actief worden

Idealiter zou elke hulpontvanger moeten kijken, hoe hij hulp terug kan geven of andere kan helpen. “Want ieder mens heeft een talent, die van nut kan zijn voor de samenleving. Als het lukt, deze talenten te activeren, betekent dat voor wortundtat en zijn partners dat we met dezelfde middelen duidelijk meer mensen kunnen bereiken”, legde Heinrich Deichmann uit.

In de daaropvolgende workshop hebben wortundtat- en AMG-medewerkers gezamenlijke ideeën uitgewerkt over mogelijke ontwikkelingsstappen, die geleidelijk zullen leiden tot concrete activiteiten.