24 december

24 december – geen dag als alle anderen

Het actuele getal in december is natuurlijk de 24e. Op 24 december vieren mensen overal ter wereld, dat Jezus Christus is geboren. Ook bij de wortundtat-projecten wordt dit besproken. De christen zeggen dat Jezus de zoon van God is. En ze zijn ervan overtuigd, dat hij op de aarde is gekomen, om mensen te redden. Mensen zonder hoop, mensen die niet geliefd zijn, die uitgestoten zijn, mensen, die ons storen, die niemand wil hebben. Hij is speciaal voor deze mensen gekomen. Voor elk van hen.

Troost en aanmoediging voor behoeftigen

Behoeftigen, die de hulpverleners van wortundtat bij hun projecten ontmoeten en deze boodschap horen, ondervinden hierdoor troost en aanmoediging. Velen putten nieuwe levenskracht hieruit en willen meer ervaren over Jezus. In de tijd voor Kerst bieden de projectmanagers daarom altijd weer bijzondere aanbiedingen aan, waarin ze kleine feesten of bijzondere Godsdiensten organiseren. Op de foto ziet u bijvoorbeeld een Kerstfeest bij onze Griekse partner. De vluchtelingen, die in de afgelopen jaren naar Griekenland zijn gekomen en daar hulp hebben gekregen van wortundtat, hebben de levende kerststal geoefend. De gasten zijn eveneens vluchtelingen. Velen van hen komen uit het Midden-Oosten. Omdat landgenoten hun het kerstverhaal uitleggen en in hun culturele verband uitleggen, is het voor hen eenvoudiger het verhaal te begrijpen.

Een goede boodschap is er op iedere dag van het jaar

En ook tijdens de rest van het jaar hebben geïnteresseerden de mogelijkheid, zich te informeren over Christus en de Bijbel, zijn boodschap van de liefde van God voor de mensen te leren kennen en begrijpen, en welke hoop de Christen hiermee verbinden. Hulp voor hulpbehoevenden bieden de wortundtat-partners onafhankelijk van de religieuze overtuiging of geaardheid van de enkele personen. Niemand wordt vanwege zijn geloof uitgesloten van de noodzakelijke hulp.