Dit zijn wij

 

wortundtat helpt meer dan 250.000 hulpbehoevenden op drie continenten.

Voor meer dan 40 jaar ondersteunt de christelijke liefdadigheidsorganisatie wortundtat hulpbehoevenden – ondertussen zijn het er meer dan 250.000 in India, Tanzania, Moldavië, Griekenlanden en Duitsland. Deze organisatie is opgerichtt door dr. Heinz-Horst Deichmann. Sinds zijn dood zetten zijn zoon Heinrich Deichmann en de familie het werk in de oorspronkelijke zin voort, trouw aan het motto: ‘God houdt van de mensen. Wij laten hen dat zien – met woord en daad’.

Onze opdracht

De naam wortundtat is tegelijkertijd een opdracht en een belofte:

  • Vooral aan die mensen die van andere hulp verstoken blijven, biedt wortundtat praktische hulp om te leven of om te overleven. Inveel gevallen zoeken de ontwikkelingshelpers de armen bewust op om ze attent te maken op het aanbod en het voor hen toegankelijk te maken. Snelle successen zijn daarbij natuurlijk altijd aangenaam. Maar als dat nodig is beschikt wortundtat ook over een lange adem.
  • wortundtat behandelt de hulpbehoevenden met respect, geeft hen de kans om de christelijke boodschap te leren kennen en helpt hen, wanneer zij dat willen, om de inhoud en betekenis van de Bijbel te leren kennen. De medewerkers koppelen hun activiteiten op sociaal, medisch en educatief terrein aan gesprekken over de liefde van God en over de oproep van Jezus Christus aan alle mensen om zich te verzoenen. De praktische ondersteuning wordt evenwel onafhankelijk van wereldbeschouwelijke overtuigingen geboden.

 

Onze prinzipes

wortundtat helpt mensen zichzelf te helpen.
De organisatie zendt geen Europeanen naar de ontwikkelingslanden, maar werkt nauw samen met lokale partners aan wie zij de verantwoordelijkheid voor de projecten overdraagt. wortundtat vertrouwt erop dat lokale medewerkers de zorgen van de hulpbehoevenden goed begrijpen en adequaat op hun behoeftes kunnen reageren.

wortundtatstaat partners met ideeën en know-how bij.
De medewerkers in Duitsland beschouwen zichzelf vooral als adviseurs en begeleiders van de partner-organisaties. Ze bieden inspiratie voor mogelijke hulpacties en begeleiden de verdere ontwikkeling van de projecten.

wortundtat zorgt voor een verstandige omgang met giften en andere financiële middelen.
De betrokkenheid van wortundtat wordt door veel donateurs ondersteund. Deze kunnen erop vertrouwen dat hun giften daar aankomen waar ze nodig zijn. Verdere informatie over het beheer en de inzet van de donaties door de hulporganisatie vindt u onder de kop Transparantie (duitse versie).

„Daar kan men alleen maar weglopen of helpen! “De ontmoeting met leprozen in India was voor schoenenretailer dr. Heinz-Horst Deichmann (†) aanleiding om de christelijke hulporganisatie wortundtat op te richten.

„Daar kan men alleen maar weglopen of helpen! “De ontmoeting met leprozen in India was voor schoenenretailer dr. Heinz-Horst Deichmann (†) aanleiding om de christelijke hulporganisatie wortundtat op te richten.

Alle principes hebben door de jaren heen hun gelijk bewezen. Experts voor ontwikkelingshulp hebben de werkwijze van wortundtat daarom steeds weer als voorbeeldig aangeduid.

Onze projecten

  • 1977: Dr. Heinz-Horst Deichmann sticht de christelijke hulporganisatie wortundtat als Duitse partner organisatie van AMG India.
  • ca. 1980: In Griekenland begint de samenwerking met de partner Hellenic Ministries.
  • 1996: wortundtat gaat met partner KIUMA aan de slag in Tanzania.
  • 2006: wortundtat ondersteunt het diaconische werk van haar partner Gloria in Moldavië.
  • 2009: In Dortmund Nordstadt gaat zij aan de slag met Stern im Norden.