Wer-wir-sind_Jahresabschluss_02nl | Transparenz_privat (en)

In 2011 lagen de totale uitgaven voor het werk van wortundtat bij circa 7,47 miljoen euro.